Otteita pitämästäni kokoomuksen ryhmäpuheenvuorosta Nurmijärven kunnanvaltuustossa 25.5.2016.

Palveluverkkotyöryhmä on Tampereella pidetyn valtuustoseminaarin peruja. Tampereella sovittiin, että talouden saamiseksi vähän pidemmällä tähtäimellä kestävälle pohjalle, meidän on tarkasteltava kriittisesti kunnan toimintatapoja ja myös palveluverkkoa.

Kun varsinainen päätöksenteko vaikeissa asioissa tulee ajankohtaiseksi, kynnys tehdä päätöksiä nousee. Kysytään, voisiko odottaa vielä ja asian siirtää? Olisiko parempi seurata, mihin maailma menee? Tulee tarve hankkia lisäselvityksiä. Odotetaan, että aika ratkaisee asian meidän puolestamme. Silloin voimme vain todeta tapahtuneen. Ennakoitaessa on yleensä kuitenkin enemmän vaihtoehtoja.

Kuntalaiset ovat valtuuttaneet meidät hoitamaan asioitaan parhain päin. Usein se edellyttää vaikeita päätöksiä, sellaisiakin, joita vastustetaan. Luottamushenkilöillä on enemmän tietoa ja kykyä katsoa pidemmälle ja laajemmin. Meidän pitää kyetä tekemän päätöksiä, jotka kauemmas katsoen ovat kuntalaisten edun mukaisia.

Suurin vaikeus on hyväksyä se todennäköinen tilanne, joka muutaman vuoden päästä vallitsee. Päätöksiä tehdään mieluummin nykytilan perusteella.

Palveluverkkotyöryhmä on tehnyt hyvää työtä toimeksiannon täyttämiseksi. Pohjatiedot on hankittu, on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja ja tehty rohkeita esityksiä. Raportissa katsotaan pidemmälle, jopa kymmenien vuosien päähän. Raportti on yksi parhaista Nurmijärven kunnassa pitkään aikaan tehdyistä.

Raportin ehdotusten tavoitteena on kustannusten säästäminen pitkällä tähtäimellä, mutta kuitenkin niin, että laatu ei ainakaan heikkene. Näen esimerkiksi koulua koskevat ehdotukset niin, että laatu paranee. Kyetään paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja kehittämään opetusta.

Nyt olisi tärkeätä sopia sen tien suunnasta, jonka mukaan etenemme. Näin voimme sovittaa tulevat päätökset tuon mukaisiksi. Silloin tulisi vähemmän hukkainvestointeja tai muita hutilyöntejä resurssien käytössä.

Kunnanhallituksen esityksessä edetään palveluverkkotyöryhmän esitysten suuntaan, vaikka monien mielestä esitys voisi olla rohkeampi ja sitouttavampi.

Vähän historiaa: Kun yksityishenkilöt tai yhteisöt perustivat 1920-luvulla Nurmijärven yhteiskoulun tai 1950-luvulla Rajamäen yhteiskoulun, he ajattelivat lastensa parasta ja heidän tulevaisuuttaan. Ymmärrettiin, että parempi koulutus on tie eteenpäin. He katsoivat kauemmaksi. Vastustajia ja epäuskoisia oli. ”Eihän sellaista ole tähänkään asti tarvittu”, kerrotaan vaarini sanoneen, mutta mummini oli perustamassa Nurmijärven yhteiskoulua. 1970-luvulla taisteltiin yksityisen korvaavan koulun puolesta.

Kun Nurmijärven yhteiskoulu siirtyi kunnan omistukseen vuosituhannen vaihteen tienoilla, olin kouluyhtiön hallituksen jäsen. Saimme moitteita, että ”annamme” esi-isien perustaman koulun kunnalle. Ajattelimme kuitenkin lasten parasta, ajattelimme samoin kuin koulun perustajat aikoinaan.

Sama tavoite edellyttää eri aikoina erilaisia keinoja.

Näin meidänkin tulee ajatella, lastemme parasta ja heidän tulevaisuuttaan. Kyse ei ensisijaisesti ole meidän koulut jo käyneiden edusta ja mukavuudesta, ei edes kylän asemasta tai imagosta, vaan lasten ja nuorten tulevaisuudesta. Silloin on usein otettava konkariaskel eteenpäin. Nykytilan säilyttäminen ei riitä tai ei ole edes mahdollista.

-----

Kiommentteja valtuuston päätöksen jälkeen

Valtuusto hyväksyi äänin 29-20 kunnanhallituksen esityksen, jonka mukaan lukioita ei yhdistetä ja kaksi pienintä kyläkoulua lopetetaan, mutta seuraavan kokoluokan kyläkoulujen suhteen harkitaan enemmän kuin työryhmä oli esittänyt. Eräänlainen linjapäätös, jonka mukaan pitäisi tämän jälkeen toimia.
Hävinneen esityksen tekivät vihreät. Sen mukaan olisi oltu tiukempia kyläkoulujen suhteen ja tehty yksi kunnallinen lukio. Äänestyksessä keskusta oli pääosin voittaneen, vihreät hävinneen esityksen takana, muissa ryhmissä oli hajontaa (sikäli kuin ehdin näyttötaululta todeta).

Kh:n voittanutta esitystä puolustettiin - eri kuulijoille heidän oletetun asenteensa mukaan -  toisaalta sillä, että siinä ei vielä päätetä mitään, toisaalta sillä, että siinä hyväksytään pääosin työryhmän esitykset (=edetään oikeaan suuntaan).

Jotain tarttis kuitenkin tehdä.