Nurmijärvellä kunnallisen lukion tulevaisuuden ratkaisut lähestyvät. Viranhaltijat ovat tehneet kiitettävästi selvityksiä ja kyselleet kuntalaisten mielipiteitä. On aika tehdä päätös. Vai onko?
Nurmijärven Uutiset kirjoittaa tänään pääkirjoituksessaan siitä, miten lukioasiassa saatetaan palata lähtöruutuun, kun etsitään yhä uusia vaihtoehtoja.

Poimimalla selvityksistä – ja uusia selvityksiä tekemällä – löytyy perusteluja kaikkiin vaihtoehtoihin: keskitetty lukio tai yhden lukion kaksi toimipaikkaa ja kaikkiin niiden alalajeihin.

Lukioratkaisun tekeminen pitää kuitenkin aloittaa vastaamalla kysymykseen, mitä lukiolta halutaan tulevaisuudessa? Selvitysten antamia tuloksia on painotettava sen mukaan, mitä tavoitellaan.
Itse painottaisin pedagogisia ja toiminnallisia tekijöitä. Minkälaiset eväät lukio antaa nuorille elämää ja jatko-opintoja varten? Ja minkälaiset mahdollisuudet valittu ratkaisu antaa lukion kehittämiselle myös tulevaisuudessa?

Keskitetty lukio Kirkonkylään sijoitettuna vastaa mielestäni parhaiten noihin vaatimuksiin.
Suurempana ja keskitettynä lukio mahdollistaa laajemman kurssitarjonnan, enemmän valinnanmahdollisuuksia ja oheistoimintaa. Resurssien käyttö on tehokkaampaa. Uudet tilat tarjoavat, tai ainakin tulisi tarjota, joustavan ja innostavan oppimisympäristön. Sijainti Kirkonkylässä kattaa hyvin koko Nurmijärven ja ylikin.

Sijoittuminen Kirkonkylässä on sinänsä toissijainen kysymys, vaikka sekin on saanut paljon huomiota. Se on vähän kuin hämäys, joka vie huomion pääasiasta.

Lukio kahdessa toimipisteessä olisi sikäli helppo ratkaisu, että muutokset olisivat vähäisiä. Sellainen kohtaa aina vähemmän vastustusta. Päättäjien tulee kuitenkin katsoa tätä päivää pidemmälle.
Rohkea loikka eteenpäin vastaa sitä, minkä esi-isämme 1920- ja 1950-luvuilla tekivät perustaessaan oppikoulut Nurmijärvelle.

Tietysti tavoitteena on paras vaihtoehto taloudellisesti toteutettuna. Sijoituspaikasta vänkääminen tuntuu kuitenkin vain halulta välttää päätöksen tekeminen tai siirtää se kauas tulevaisuuteen. Nyt asiaa on selvitetty jo monta vuotta.

Ehkä jotkut toivovat ainakin hiljaa mielessään, että kunpa mikään ei muuttuisi. Uudistaa voidaan, kunhan mikään ei muutu.

Mistä koko uuden lukion juttu ylipäätään lähti liikkeelle? Välitön ja uusin syy on usean koulurakennuksen samanaikainen uudistustarve sisäilmaongelmien vuoksi. Jo sitä ennen tuli esiin tarve tarkastella kunnan palveluverkkoa myös lukion osalta. Ja kolmas syy on lukio-opetuksen kehittämistarve.