Nurmijärven kunnanvaltuusto päätti eilisiltana lähes kuuden tunnin kokouksessa keskittää kunnallisen Nurmijärven lukion yhteen toimipisteeseen Kirkonkylään. Tällä hetkellä lukiolla on toimipisteet Kirkonkylässä ja Rajamäellä.

Päätös yhden ja kahden toimipisteen välillä syntyi äänin 27–24. Ratkaisu oli osa palveluverkkosuunnitelmaa, jossa linjataan myös varhaiskasvatuksen ja peruskoulun toimintoja.

Lukiopäätös oli historiallinen mielestäni vastaavalla tavalla kuin Nurmijärven yhteiskoulua 1920-luvulla ja Rajamäen yhteiskoulua 1950-luvulla perustettaessa. Ollaan kiinni kunkin ajan vaatimuksissa ja toimitaan niiden mukaan. Kokouksen voi katsoa nauhoitteena https://www.nurmijarvi.fi/paatoksenteko-ja-hallinto/paatoksenteko-ja-kuulutukset/valtuusto/kokousten-videolahteykset/valtuuston-kokous-16-12-2020/

****

Lukioäänestyksessä olivat vastakkain kunnanhallituksen esitys, että Nurmijärven lukion toiminta keskitetään uudisrakennukseen Kirkonkylässä, tai että jatketaan kahdessa toimipisteessä. Molemmat vaihtoehdot edellyttivät rakennustöitä.

Uuden lukion paikka Kirkonkylässä on vielä auki. Yksi vaihtoehto on sijoittaa se lukion nykyisen Kirkonkylän toimipisteen, Nurmijärven yhteiskoulun, rakennuksen yhteyteen. Muut vaihtoehdot ovat Krannilan urheilualue tai Toreenintien varsi.

Rajamäen toimipiste tulee siten jossain vaiheessa loppumaan, mutta siihen menee aikaa, ehkä vuosia. Rajamäen kampusta ryhdytään nyt toteuttamaan muilta osin.

Päätös on tulosta vuosien prosessista. Ainakin pari valtuustokautta on puhuttu tarpeesta tehdä jotain kahdelle kunnan lukiolle. Jotain tehtiinkin, kun ne yhdistettiin hallinnollisesti yhden rehtorin johtoon.

On arvuuteltu kahden tai yhden toimipisteen välillä. Viime vuonna käynnistyi nykyiseen tilanteeseen päätynyt selvittely, jossa on tehty paljon töitä. On visioitu, laskettu, kysytty ja taas selvitetty.

Päätöksenteon lähestyessä tunteet nousivat pintaan tavalla, joka tuskin oli enää suhteessa itse asiaan. Pitkään aikaan ei mikään asia kunnallispolitiikassa ole herättänyt niin paljon keskustelua kuin tämä. Siinä ovat puoluerajatkin ylittyneet.

Molemmille vaihtoehdoille on sinänsä hyvät perusteet, joita eilisen kokouksen puheenvuoroissa kerrattiin. Monta hyvää puhetta pidettiin. Asiaan oli oikeasti paneuduttu.

Kyse oli siitä, mitä painotetaan. Voittaneessa vaihtoehdossa painotettiin isomman, yhdessä paikassa toimivan lukion toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia, kurssitarjontaa ja valinnanmahdollisuuksia. Yksi peruste oli saavutettavuus koko kunnan alueelta.

Toisella kannalla olleet korostivat läheisyyttä, hyviä kokemuksia ja muita pienen yksikön etuja, myös perinteitä ja kylän imagoa. Eri vaihtoehtojen kustannuksista kinasteltiin koko prosessin ajan.

Muutaman kerran oltiin jo lähellä päätöstä, mutta kalkkiviivoilta palattiin tekemään lisäselvityksiä. Koko palveluverkkosuunnitelman tekoa olisi helpottanut, jos lukiosta olisi tehty periaatepäätös jo kauan sitten. Monta kertaa on jouduttu toteamaan, että ”riippuen siitä mitä lukion kanssa tehdään”.

Tehty lukiopäätös ei ole kuitenkaan mikään päätös asialle, vaan prosessi jatkuu. Nyt on lukion ja siitä päättävien vastattava odotuksiin. On luotava erinomainen koulu niin toiminnan kuin tilojenkin puolesta. Edessä on luova prosessi. Toivottavasti siitä tulee meille yhteinen tehtävä, eikä ryhdytä vänkäämään päätöksen toteuttamista vastaan.

****

PaVe-suunnitelmasta saatiin päätetyksi vain lukiota koskeva osa. Muu osa palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, sekin äänestyksen jälkeen numeroin 28–21, 2 tyhjää. Vähemmistö olisi halunnut jatkaa asian käsittelyä.

Ehkä alkoi myös väsymys painaa, sillä tietokoneen ruutua oli katsottu jo yli viisi ja puoli tuntia. Siirtopäätöstä edelsi epätietoisuus siitä, mitä pitäisi tehdä? Epätietoisuus koski ensinnäkin sitä, kuinka yksityiskohtaisia toimintaohjeita valtuusto voi antaa, jos päätösvalta asiassa on delegoitu sivistystoimelle ja sen lautakunnalle?

Ja toiseksi epätietoisuus koski sitä, miten menetellä valtuuston kokouksessa, jos kunnanhallituksen esityksen tai siihen tehdyn muutosesityksen suhteen on aihetta edellä mainittuun epätietoisuuteen?

Kokous pidettiin etänä teams-kokouksena. Vaikka se on nyt koronan vuoksi pakon sanelemaa, tulivat myös esiin käytännön varjopuolet. Kokouksen kulussa oli etäisyydestäkin johtuen monenlaista säätämistä ja viivytystä.

****

Kokouksen päätteeksi kuultiin kunnanjohtaja Outi Mäkelän katsaus lopuillaan olevaan vuoteen, johon on Nurmijärvelläkin sisältynyt paljon isoja asioita, suurin osa hyviä, korona ei niinkään.

On ollut 7 veljeksen ja A. Kiven juhlavuosi, avattu Klaukkalan Kehätie ja pandemian aiheuttamista etäpalveluista on selvitty kohtuullisen hyvin jne. Ja meitä nurmijärveläisiä on nyt paljon enemmän.

Matkaa jouluun kunnanjohtaja avitti kivasti Juha Vainion laululla:

”Joulumaahan matkamies jo moni tietä kysyy
Sinne saattaa löytää vaikka paikallansa pysyy.
Katson taivaan tähtiä ja niiden helminauhaa
Itsestäni etsittävä on mun joulurauhaa. -----”

Katri-Helena taisi sen aikoinaan tehdä tunnetuksi.