Kunnanvaltuusto päätti tänään, että Nurmijärvi ei enää jatka Keski-Uudenmaan kahdeksan kunnan yhdistymisselvitystä. Seuraavassa otteita pitämästäni ryhmäpuheenvuorosta.

Olemme isojen, jopa historiallisten asioiden äärellä. Keski-Uudenmaan kuntien alue on historian vuosisatojen aikana kokenut monia muutoksia ja rajojen siirtoja. Aika näyttää, johtaako nyt yhdessä välivaiheessaan oleva Keski-Uudenmaan kuntien selvitys rajamuutoksiin tai peräti uuden kaupungin syntymiseen. Nurmijärvi jää joka tapauksessa nyt siitä pois.

Selvitystyö ei ole kiistattomasti osoittanut, että yhdistyminen ratkaisisi ainakaan kaikkien mukana olleiden kuntien tulevat haasteet paremmin kuin itsenäisenä kunta. Ongelmiksi muodostuisivat muun muassa suuruus sinänsä, hallinto, lähipalvelut ja demokratia. Raportissa on paljon toiveita, mutta ei ole takeita niiden toteutumisesta. Me nurmijärveläiset menettäisimme oman identiteettimme ja paljon palveluistamme.

Selvitystyö ei ole mennyt hukkaan. Ymmärryksemme itsestämme, ajankohtaisista haasteista ja tulevista tehtävistä, yhteistyöstäkin on parantunut. Katsomme asioita toivottavasti nyt enemmän koko Nurmijärven kannalta.

Meidän ratkaisumme ei tarkoita sitä, että nyt on kaikki hyvin. Ettei tarvitse tehdä mitään, kun ”iso paha susi”, kuntarakenteen muuttaminen, on vältetty.

Meidän on tehtävä vaikeita päätöksiä myös itsenäisenä kuntana. Jatkamme myös yhteistyötä muiden kanssa, mutta päätöksenteko on nyt enemmän omissa käsissämme. Edessämme on yhä suuria haasteita. Haluamme säilyttää hyvinvointiyhteiskunnan, mutta se maksaa. Nurmijärvi on monessa mielessä rikas kunta, vain rahasta on nyt pulaa.

Toivottavasti sama yksituumaisuus, jota osoitamme tässä päätöksessä, ulottuu myös edessä oleviin ratkaisuihin. Kumoamme näin olettamuksen, että laihduttaminen onnistuu vain tai parhaiten ryhmässä.

Edessä ei ole vain laihduttamista ja sopeuttamista. On rakennettava tulevaisuutta. Miten Nurmijärvi säilyttää vetovoimansa ja kilpailukykynsä? Vain elinkeinoelämän avulla pääsemme tästä rahapulasta. On oltava valmis etsimään ja toteuttamaan uudenlaisia ratkaisuja.

Nurmijärvi on vahva peruskunta, jossa voidaan suhtautua luottavaisesti tulevaisuuteen. On kuitenkin muistettava, että 'vain se mikä muuttuu, voi säilyä'."

Talousjohtaja yhden äänen enemmistöllä

Valtuusto valitsi kunnalle uuden talousjohtajan, Pekka Kivilevon, varalle Markus Peevon äänestyksen tai itse asiassa suljetuin lipuin suoritetun vaalin jälkeen numeroin 25-26. Tulos oli yllättävä, vaikka jo kunnanhallitus esitti niukasti äänin 6-5 Peevoa. Keskusta esitti valtuustossa Perussuomalaisten kannattamana Kivilevoa. Kaikkia perusteluja tuskin kerrottiin julki.

Talousjohtajalla riittää ainakin työtä, kuten 10 miljoonan alijäämää ennustava osavuosikatsaus osoitti. Kuntataloudessa ei nyt eletä "ilosia aikoja".

Tunteita herättänyt kaava

Toinen äänestys käytiin Mahlamäen alueen kaavasta, joka hyväksyttiin äänin 31-17, 2 vaiti, 1 pois. Äänestyksessä oli kysymys kaavaesityksen palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi siten, että rakennusoikeutta supistetaan. Kun käsittelyä äänestystuloksen perusteella päätettiin jatkaa, se hyväksyttiin yksimielisesti.

Mahlamäen korttelit sijaitsevat Kirkonkylässä linja-autoaseman ja kirkon välissä, Myllytontin kupeessa. Kaavasta oli käyty tunteikasta julkista keskustelua ja harjoitettu vaikuttamista. Osa alueen asukkaista oli vastaan, osa puolesta. Selkeä enemmistö valtuutettuja kuitenkin katsoi, että uusi kaava ei uhkaa kirkonmäen kulttuuriympäristöä (tätä mieltä olivat lausumissaan myös museovirasto ja seurakunta) ja että se on strategian mukaista yhdyskuntarakenteen tiivistämistä.

Seurakunnan ja kirkon kannalta lienee vain parempi, että lähelle tulee lisää asutusta. On lyhyt kirkkomatka.

Ideologinen kysymys?

Valtuusto sai tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen palvelusetelin käytöstä yksityisessä päivähoidossa. Setelin käyttöä jo kunnanhallituksessa vastustanut Juha Peltonen, sd, sanoi kysymyksen olevan ideologisen. Vain niin?

Kokoomukselle se ei ole ideologinen vaan käytännöllinen. Sen avulla voidaan palvelutuotantoa monipuolistaa ja lisätä valinnanmahdollisuuksia.