Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui keskiviikkona eräänlaiseen välikokoukseen ennen 11. marraskuuta pidettävää suurta ja pitkää budjettikokousta. Toivo tietysti on, että siitä tulisi myös kaunis, mutta pahaa pelkään, että niin ei käy, sillä taloustilanne on kurja.

Tässä kokouksessa oli listalla vain muutama asia: eroja luottamustehtävistä, lausunto Vihtijärven osakuntaliitosanomuksesta sekä valtuuston edustajien nimeäminen Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokuntaan.

”Rajamäen yhteiskoulu” saattoi yllättää, sillä eihän sellaista enää ole, mutta siitä myöhemmin.

Vihtijärven kyläyhdistys oli esittänyt kylänsä siirtämistä Vihdistä Nurmijärven kuntaan. Kyläyhdistys perustelee esitystään asioimisen ja liikenneyhteyksien suuntautumisella Nurmijärvelle päin, Nurmijärven palvelujen läheisyydellä ja kylänsä pitkillä etäisyyksillä Vihdin keskuksiin.

Tässä vaiheessa kunnat Vihti ja Nurmijärvi antoivat liitoksen vaikutuksista lausunnon. Sen jälkeen ministeriö arvioi asiaa ja päättää jatkosta. Lopullisen päätöksen tekee valtioneuvosto.

Päätös osakuntaliitoksesta voidaan tehdä, vaikka molemmat kunnat – luovuttaja ja vastaanottaja – vastustaisivat hanketta.  Kuntalaki korostaa tässä siirron kohteessa asuvien etua.

Vihdin kanta on selvä: se vastustaa siirtoa. Perusteluissa kuului kuitenkin vahvimpana kunnan etu.

Nurmijärven virkakoneisto ja lautakunnat olivat valmistelleet lausuntoa. Kunnanhallitukseen tulleessa ehdotuksessa perusteluineen pidettiin liitoksen vaikutuksia Nurmijärven kannalta melko kielteisinä. Kunnanhallitus kuitenkin katsoi (kokouksessa tehdyn muutosesityksen mukaan), että vaikka vaikutukset ovat vähäisiä, voidaan liitoksen selvittelyä jatkaa.

Kh:n lausuntoehdotus oli monien valtuutettujen mielestä liian nuiva ja keskustan Kallepekka Toivonen teki uuden, myönteisemmän esityksen. Se hyväksyttiin äänin 35–14, 1 vaiti, 1 pois. Ryhmät jonkun verran hajosivat äänestyksessä.

Demarien Juha Peltosen vastaehdotus, että Nurmijärvi vastustaisi liitosta, raukesi kannattamattomana. Muut demarit olivat hankkeelle enemmän tai vähemmän myönteisiä, kuten kaikki muutkin valtuutetut paitsi Peltonen. Myös kokoomuksessa äänet jakaantuivat kunnanhallituksen ja keskustan esitysten kesken.

Minä kannatin tätä myönteisempää lausuntoa. Totesin, että ”tässä vaiheessa tuntuu, että Vihtijärven liittämisellä Nurmijärveen olisi kylän asukkaiden ja kylän kehityksen kannalta suuri merkitys. Nurmijärvelle vaikutukset olisivat vähäisempiä. Oma näkemykseni on, että Nurmijärvellekin vaikutus olisi mieluummin myönteinen kuin kielteinen ja se tulisi myös näkyä tässä lausunnossa. Siksi kannatan Kallepekka Toivosen tekemää esitystä.”

Pidättyvämmän esityksen puolustajat halusivat kunnioittaa lautakuntien valmistelua. Ajateltiin, että Nurmijärven ei pidä ”houkutella naapurin omaa". Ainakin virkamieskunnassa taidettiin vähän tuntea myös myötätuntoa Vihtiä kohtaan sekä pidettiin oman kunnan talouspaineita jo nyt riittävän suurina.

Stipendirahasto

Kahden edustajan nimeäminen Rajamäen yhteiskoulun stipendirahaston hoitokuntaan näytti saavan suuren merkityksen, kun asiaa käsiteltiin peräti kahdessa kunnanvaltuustonkin kokouksessa. Nyt kaksi edustajaa nimettiin ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Miksi kunnanvaltuusto päättää hoitokunnan jäsenistä (osasta, muut jäsenet ovat koulusta, puheenjohtajana rehtori)? Aikoinaan lienee ajatuksena ollut saada vanhempien edustus hoitokuntaan ja ehkä taata rahaston jatkuvuus valtuuston arvovallalla. Mutta olisiko koulun johtokunta, vanhempien kokous tai vaikkapa sivistyslautakunta sopivampi paikka valinnalle? Rahaston toiminta on kuitenkin täysin epäpoliittista.

Stipendirahasto periytyy ajalta, jolloin Rajamäen yhteiskoulu oli yksityinen oppikoulu. 1970-luvulla peruskoulun ja Nurmijärven poliittiseen historiaan kuuluvien suurten koulukiistojen myötä RYK siirtyi kunnan omistukseen. Nurmijärven yhteiskoulu säilyi siinä vaiheessa yksityisenä ”korvaavana” kouluna ja siirtyi kunnalle vasta 1990-luvulla.

ps. kirjoitin Vihtijärven osakuntaliitoksesta blogissani 4.9. tänä vuonna, se löytyy pari kirjoitusta alempaa.