”Haussa on uusi demokratiamalli, joka pohjautuisi kansalaisten mielipiteisiin.” Näin kerrotaan Aamupostissa la 28.1.2023. Kyse on Keusoten lähdöstä mukaan Sitran asukaspaneelikokeiluun.

Siinä valitaan satunnainen joukko ihmisiä, joiden kanssa keskustellaan jostain ennalta määrätystä aiheesta. Ennen keskustelua paneelin osanottajat saavat riittävästi perehdytystä aiheeseen.

Sitran malliin on aikaisemmin tarttunut myös kirkkohallitus, joka kyseli vastaavalla tavalla eri puolilla Suomea asuvien ihmisten ajatuksia, arvoja ja arjen asioita. Menetelmällä pyritään ennakoimaan tulevaa, sitä mihin maailma menossa.

Kirkkohallitus kokosi tästä tulevaisuusselonteon otsikolla ”Siunauksen signaalit”. Se antoi joitakin viitteitä tulevaisuuden trendeistä. Selvityksessä kehotettiin seurakuntia käyttämään samaa menetelmää ja kysymään oman alueensa asukkaiden tuntoja.

Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto liittikin joulukuussa vuoden 2023 budjetin ja toimintasuunnitelmien yhteyteen ponnen, että kuunnellaan seurakuntalaisia vastaavalla menetelmällä. Mielenkiintoista nähdä, miten se toteutetaan, ja mitä saadaan selville. Tavoitteena on kuunnella hiljaisia signaaleja tulevaisuudesta.

****

Millä tavalla tällainen palvelee demokratiaa, jonka perinteinen malli on vaali. Vaaleissa äänioikeus on yleinen ja yhtäläinen. Niissä valitaan asukkaiden edustajat neljäksi vuodeksi eteenpäin.

Eikö luottamushenkilöt siis riitä asukkaita edustamaan? Tarvitseeko vielä erikseen kysyä asukkaiden mielipidettä?

Muista Nurmijärven kunnanvaltuustossakin usein ehdotetun, että ”pitää kysyä myös kuntalaisten mielipidettä”. Alkavatko valtuutetut valituksi tultuaan siis edustaa vain itseään?

Keusotenkin eli Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen luottamuselimiin valittiin juuri viime vuonna iso joukko luottamushenkilöitä, jotka tuntuivat vaalien aikaan olevan täynnä ideoita kentän tarpeista.

Mielestäni asukaspaneelit eivät ohita luottamushenkilöitä, vaan ovat tärkeitä myös heidän kannaltaan. Neljä vuotta on pitkä aika. Äänestäjien kanssa keskustellaan laajemmin vain vaalien aikana, sen jälkeen yhteys kentälle voi jäädä vähiin. Puolueidenkin paikallistoiminta on nykyään varsin ohutta.

On siis hyödyksi kuunnella ”vaalien välilläkin” ihmisiä. Neljän vuoden aikana maailma muuttu, joskus paljonkin jo vaikkapa vuodessa tai yhdessä yössä.

Demokratian toteuttamiseksi etsitään uusia muotoja, muun muassa siksi, että vaaleissa äänestysprosentit ovat alhaisia. Se koskee oikeastaan kaikkia yhteisöjä kunnasta kirkkoon.

****

Sosiaalista mediaa ja muuta nettitoimintaa on alettu pitää yhtenä demokratian ja ihmisten kuuntelemisen kanavana. Se onkin nopea ja joustava tapa kysyä ja kuunnella kentän ääntä. Heikkoutena on, että se jo lähtökohtaisesti tuo esiin vain joidenkin ihmisten mielipiteitä, kun vaaleissa sen sijaan on kaikilla mahdollisuus ottaa kantaa.

Some on vähän kuin aikoinaan antiikin Kreikan torille kokoontuneet ”vapaat miehet”. Torin kanta saatettiin ratkaista huutoäänestyksellä. Se oli demokratian alkumuoto.

Käytännössä tuskin mikään tapa toteuttaa demokratiaa tuo esiin kaikkien kantaa. – Varsinkin, kun ihmisistä vain osa haluaa osallistua päätöksien tekemiseen.