Nurmijärven kunnanvaltuusto kokoontui keskiviikkoina 17.6. viimeisen kerran ennen kesätaukoa. Seuraava kokous lienee vasta syyskuussa. Käsiteltiin merkittäviä asioita.

Valtuusto päätti Rajamäen keskustan kaavamuutoksesta, joka mahdollistaa Rajamäen uuden terveysaseman rakentamisen Tykkimäentien varteen peruskoulua vastapäätä. Uuden terveysaseman rakentaminen perustuu valtuustoryhmien poliittiseen sopimukseen.

Tappiollista tilinpäätöstä tältä vuodelta ennakoiva osavuosikatsaus 1. vuosikolmannekselta saatettiin tiedoksi. Alijäämäennusteen vuoksi katsaus sisältää vaatimuksen säästäväisyydestä kaikissa kunnan toimissa. Se tarkoittaa kaikkien menojen ja auki tulevien virkojen täytön tiukkaa harkintaa ja muita vastaavia pika-aputoimia.

Ei kuitenkaan pelkkää säästämistä ja sopeuttamista ja synkkiä näkymiä. Osavuosikatsauksessa vahvistettiin myös satsauksia tulevaisuuteen. Haetaan uutta tuulta purjeille.

Tähän liittyy keskustelu Viirinlaakson rakentamisen jatkosta sen jälkeen, kun HOK-Elanto ilmoitti, että ei tuo sinne Prismaa vaan siirtää S-marketin Klaukkalantien toiselle puolelle.

Mikäli oikein ymmärsin, Juha Peltonen, sd, esitti, että rakentaminen keskeytetään, koska kauppa ei tunne mielenkiintoa sijoittua Viirinlaaksoon. Hän pelkäsi siitä tulevan hukkainvestoinnin. Taustalla oli myös eräs lehtikirjoitus, jossa kärkevästi, osin vääriin tietoihin perustuvasti, moitittiin kunnan virkamiesten toimia asiassa

Petri Vaulamo, kok puolestaan kiitti kunnan virkamiesten toimineen asiallisesti ja piti tärkeänä, että Viirinlaakson rakentamista jatketaan. Siitä muodostuu taajaman keskusta ja mielenkiintoa kyllä löytyy kaupalliseltakin puolelta. Eihän S-ryhmäkään alueelta poistu. Tieyhteys Viirinlaakson kautta Metsäkylän suuntaan tulevalle ohitustielle on tärkeä.

Jos halutaan kehittää ja toimia tulevaisuuden hyväksi, on oltava etupainoinen ja rohkea, on myös otettava riskejä. Muutoin ei tapahdu mitään ja päättäjiä syytettäisiin, että ”miksi ei tehdä mitään”. No, heitä syytetään joka tapauksessa.

Tiedoksi saatettiin myös talouden tasapainottamiseen tähtäävän ensi vuoden talousarvion laatimisohjeet ja vahvistettiin kunnallistekniikan rakentamisohjelma kuluvalle vuodelle. Lähtökohtana on, että kunnallisveroa ei kiristetä, ja velkamäärän kasvu yritetään saada 2-3 vuoden kuluessa kuriin.

Se edellyttää kaiken toiminnan, palvelujen tuottamistapojen ja palveluverkon tarkastelua. Jotain on karsittava, mutta ensisijainen lähtökohta on uudistaminen. Tätä varten kunnanhallitus perusti viime viikolla työryhmän.

Valtuustoryhmät ovat talouden linjauksista melko yksimielisiä. Ainoana soraäänenä kuultiin Sirkka Rousun, sd puheenvuoro – jälleen, mikäli oikein ymmärsin pitkän puheen. Hän oli valmis maltilliseen kunnallisveron korottamiseen, jotta palveluja ei tarvitsi niin paljoa karsia.

Mutta se aika on ohi, jolloin kuntaa ajateltiin pulskana palveluautomaattina, joka vastaa kaikkiin tarpeisiin. Käytettävissä olevat varat määrittävät palvelutason, pelkkä tarve tai toive ei riitä.

Ehkä jotkut mielessään ajattelevat, ettei se velkakaan niin paha ole. Ehkä ei, ehkä on. Jos korot nousevat, mikä on todennäköistä, velan hoito tulee kalliiksi. Ja Suomessa velat on maksettava joskus takaisin, emme elä Välimeren rannalla.

Julkiset palvelut eivät säily sillä, että pidetään kiinni niiden nimellistasosta ja määrästä, tai että korotetaan jatkuvasti veroja. Ratkaisevaa on talouden yleinen kehitys, se miten yritykset pärjäävät. Se tuo työtä ja verotuloja valtiolle ja kunnille.

Nyt ei pidä kiristää veroja, vaan antaa eurojen pyörittää elinkeinoelämää. Kaikkein tärkeintä on saada aikaan käänne kansantaloudessa.