Nurmijärvi – positiivinen ilmiö

Nurmijärven kunnanvaltuusto pysähtyi parin kokouksen verran ”risteysasemalla” helmi-maaliskuun vaihteessa, kun vietettiin läksiäisiä ja otettiin vastaan uutta. Oltiin risteävien latujen keskellä. Lähdettiin myös uutta päälatua (=strategia) pitkin.

Muutamia kunnan vastuuhenkilöitä jäi pois - eläkkeelle tai toisiin tehtäviin siirtymisen johdosta, ja toisaalta otettiin uutta suuntaa hyväksytyn uuden strategian mukaisesti.

Sloganimme (=iskusana, tunnus) on nyt ”Nurmijärvi – positiivinen ilmiö”.

Positiivisuus tarkoittaa muun muassa myönteisten asioiden esiin nostamista. Yksi osa sitä on Nurmijärvi Gaala Monikossa 18.huhtikuuta. Siellä on tarkoitus nostaa esiin Nurmijärveä positiivisesti esiin tuoneita henkilöitä.

Myönteisten asioiden esiin nostamista oli myös ansioituneille kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille myönnettyjen ansiomerkkien luovutus valtuuston maanantaisessa kokouksessa. Perusteluissa oli suuri määrä työvuosia ja tekemisiä.

Kunnia kaikille, mutta mainitsen vain pari henkilökohtaista muistoa kahdesta palkitusta luottamushenkilöstä: Juha Peltosen kanssa kirjoitettiin juttuja paikallislehti Nurmijärven Sanomissa jo viime vuosisadalla (noin 30 vuotta sitten).  Ansiomerkin perusteet olivat jo silloin Juhan kohdalla päteviä.

Kaisu Paulannosta tuli mieleen tapaus kauan sitten, ehkä parikymmentä vuotta sitten sekin, kun hän teki aloitteen Rajamäen pyörätiestä ja olin siinä yhtenä allekirjoittajana. Aulikki Markkanen oli varmaan tehnyt tiestä aloitteita ja paljon aikaisemmin. Nyt tie on käytössä. Kunnallispolitiikka on pitkäjänteistä toimintaa!

****

Ensimmäinen lähtijä ja ison kierrätyksen aikaansaaja oli kunnanjohtajan tehtävästä eläkkeelle lähtevä Kimmo Behm

Outi Mäkelä siirtyi kunnassa pöydän toiselle puolelle kansanedustajasta, valtuutetusta ja kunnanhallituksen puheenjohtajasta (=poliitikosta) kunnanjohtajaksi (=virkamieheksi). Isot läksiäiset lienevät olleet eduskunnassa, pienimuotoisemmin sitä juhlistettiin (onkohan tuo oikea sana) kokoomuksen valtuustoryhmän kokouksessa. Vähän oli haikea mieli, onhan Outi ollut pitkän aikaa ryhmän keskeisiä jäseniä.

Outin aseman muutos aiheutti melkoisen kierrätyksen kokoomuksen luottamustehtävissä. Pasi Miettinen nousi valtuutetuksi, kuten kävi edelliselläkin valtuustokaudella, ja Virpi Rätystä tuli kunnanhallituksen puheenjohtaja.

Kierrätys koski pieneltä osin minuakin, kun tulin valituksi kunnanhallituksen jäseneksi. Samalla pyysin eroa sivistyslautakunnasta, mikä aiheutti lisää vaihdoksia. Pitkästä aikaa jäin nyt sivistyksen ulkopuolelle.

Kierrätys tietää paljon muutoksia sidonnaisuusrekisteriin, jonka pitäjä jo otti minuunkin yhteyttä.

Virkamiesjohdossakin tapahtui muutoksia. Kehitysjohtaja Aarno Kononen ja tekninen johtaja Ilkka Ruutu erosivat siirtyäkseen toisten työnantajien palvelukseen. Taustalla lienee henkilökohtainen urakierto, mutta liittyivätkö erot myös kunnanjohtajavalintaan?

Heidän paikoilleen nimettiin Seppo Pietarinen ja Juha Oksanen väliaikaisesti kunnes organisaation mahdollisia muutoksia uudessa tilanteessa ehditään valmistella. Jo viime valtuustokaudella käytettiin paljon organisaatiouudistuksen pähkäilyyn.

****

Eilisen valtuuston lopuksi kuultiin perinteiseen tapaan kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus. Vs. kunnanjohtaja Outi Mäkelä kertoi tietysti sotesta, mutta myös, että Klaukkalan kehätie (tai ohikulkutie) rakentamisen alkaminen on oikeasti lähellä. Omalla työlistallaan hän kertoi olevan kärjessä strategian jalkauttamisen, toimintaorganisaation päivittämisen ja kunnan viestinnän aktivoimisen.

Lähtö- ja tulopuheissa korostettiin hyvän yhteistyön ja vastuullisuuden tärkeyttä. Kaikki haluavat niihin sitoutua, mutta ei poliittisia manöövereitäkään ole kokonaan unohdettu.