Historiallista napsuttelua tapahtui kunnanvaltuuston keskiviikkoisessa kokouksessa, kun harjoiteltiin ja otettiin käyttöön sähköinen kokouksen hallintajärjestelmä. Läsnä olleiden toteaminen, puheenvuoropyynnöt ja äänestäminen suoritettiin langattoman verkon välityksellä pientä näpyttelylaitetta käyttäen.

Laitteen käyttö sujui hyvin, kun alkujärkytyksestä selvittiin.

Laite helpottaa, tarkentaa ja nopeuttaa kokouskäytäntöjä mielestäni merkittävästi, kun ei enää tarvita 51 nimen luettelemista nimenhuudoissa ja äänestettäessä. Tulokset kirjautuvat saman tien muistiin ja pöytäkirjaan.

Tiedot välittyvät myös kokoussalin seinälle projektorin välityksellä. Sieltä näkee läsnä olevat, heidän lukumääränsä, puheenvuoron pyytäneet ja äänestystuloksen, myös väreillä sen, mitä kukin on äänestänyt. Hyödyllistä on tietää puheenvuoroa pyytäneiden lista, tietää oman vuoronsa lähestymisen. Ja joku voi pitää huonona, mutta toiset hyvänä: kello näyttää puheenvuoron pituuden, mikä tuo pientä painetta puhujalle tiivistää sanottavaa.

Jonkun verran se muuttaa työskentelyn luonnetta. Äänestettäessä esimerkiksi aakkosten jälkipää ei voi ottaa huomioon edellä äänestäneiden vastauksia. Toisaalta on oltava tarkkana, että painaa oikeaa nappulaa, siis tarkoittamaansa vaihtoehtoa.

Tästä käytiinkin keskustelua, että näytetäänkö seinällä äänestyksen kestäessä, mitä kukin äänestänyt. Näyttämistä puoltaa, että voi tarkistaa oman värinsä oikeellisuuden, siis mitä oikeasti tarkoitti. Miinuksena nähtiin, että se mahdollistaa oman valinnan muuttamisen, kun näkee toisten valinnat.

****

Kokouksen alussa muistettiin puhein ja kukkasin merkkipäivää viettänyttä pitkäaikaista luottamushenkilöä ja valtuutettua Aulikki Markkasta Rajamäeltä. Muun muassa hän on sitkeästi ajanut Kirkonkylä – Rajamäki – pyörätien rakentamista, joka vuosi vuodelta lähestyy. Aulikki ehti jo jäädä eläkkeelle (hän teki usein työmatkat pyörällä), mutta muistaa yhä kysyä pyörätien kohtalosta.

Varsinaisista kokousasioista nousi esille Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelma. Sen kanssa päästiin myös äänestämään, tuloksena pieni parannus pienten kylien asukkaiden perusmaksuihin. Toisena hyväksyttiin äänestämällä ponsi, jossa toivotaan tai velvoitetaan kuntaa selvittämään kylien vesiosuuskuntien yhdistämistä yhdeksi vesiosuuskunnaksi.

Peruskysymys taajamien ja pienten kylien ja haja-asutusalueen vesihuollon eroista jäi elämään. Onko kunnan huolehdittava ja järjestettävä vesi- ja viemäri koko kunnan alueelle siten kuin sähköyhtiö järjestää sähköt?

Periaatteessa kuntalaisten tulisi olla kaikkien samassa asemassa, mutta käytännössä palvelut on edullisempaa järjestää tiiviisiin taajamiin. Haja-asumisessa on hyvät puolensa, mutta se tulee kalliimmaksi.

Hankintakoulutusta valtuusto haluaa lisää viranhaltijoille että itselleen. Kehitysvamma- ja vammaishuoltoon halutaan kehittää asiakkaiden kuulemista.

Ihminen on rutiinien vanki. Äänestyskoneen käyttöön ottaminen järkytti ja valtasi mielemme niin, että se taisi jäädä kokouksesta päällimmäiseksi.

Sen jälkeen kyllä joulupuuro ja tortut maistuivat.