Nurmijärvellä on tehty innokkaasti ja hartaasti uutta palveluverkkosuunnitelmaa eli valmisteltu koulujen ja päiväkotien määrää ja sijoittumista kunnassa.

Sen myötä ovat puheisiin nousseet campukset, millä tarkoitetaan useamman kouluasteen toimintaa samassa pihapiirissä, ehkä jopa osin toistensa yhteiskäyttöä. Amerikan elokuvistahan campukset ovat tuttuja.

Yksi tällainen, "Lukkarin campus" Kirkonkylässä on jo totta. Se on saanut selkeän kartan Aleksis Kiven tien varteen. Koulurakennukset sulkevat sisälleen turvallisen pihapiirin.

Campuksella on - toistaiseksi - kolme isompaa rakennusta: Kivenpuiston koulu, Lukkarin koulu ja Puukoulu sekä neljäntenä Väistötila. Väistötilojahan on Nurmijärvellä nyt vähän joka puolella.

Lukkarin campusta käyvien oppilaiden määrä ja koostumus riippuu palveluverkkosuunnittelun etenemisestä ja päätöksistä.

Jossain vaiheessa sinne suunniteltiin jopa uutta kunnan keskitettyä lukiota, mikä olisi merkinnyt lukion paluuta juurilleen, sillä samalla tontilla aloitti vanhassa kansakoulurakennuksessa Nurmijärven yhteiskoulu vuonna 1929.

Ensimmäiset ylioppilaat sieltä valmistuivat 1936. NYK toimi siellä vuoteen 1955 asti, jolloin se aloitti nykyisellä paikallaan Pratikankujan varrella.

Tuo vanha kansakoulu on jo purettu tiilisen Kivenpuiston koulun tieltä. Kivenpuiston koulu on saanut nimensä viereisestä Kivenpuistosta, jonka keskuksena oli vuonna 1934 juhlavasti pystytetty Aleksis Kiven patsas. Patsas siirrettiin myöhemmin (1990-luvulla?) näkyvämmälle paikalle kunnanviraston ja kirjaston pihapiiriin.

****

Oma koulutieni alkoi vuonna 1957 nyt jo puretussa vanhassa kansakoulussa. Vanha kansakoulu lienee rakennettu vuonna 1905. Sitä ennen Kirkonkylän koulu toimi tilapäistiloissa eri puolilla kylää parikymmentä vuotta.

Kun kävin alkuluokkia nyt jo puretussa vanhassa kansakoulussa, toisessa, vieläkin olemassa olevassa puukoulussa olivat yläluokat.

Lasteni peruskoulu oli ala-asteella Lukkarin koulu. Asumme Lukkarin ja Maaniitun koulujen puolivälissä, joten saimme valita, kummassa lapset käyvät. Valittiin Lukkari.

Nykyisen Lukkarin koulun alkuperäisissä tiloissa toimi aikoinaan kansalaiskoulu eli nk. jatkoluokat, jollainen koulumuoto Suomessa oli ennen peruskoulua 1958 – 1977. Siellä aloitti myös Klaukkalan yläaste ennen kuin se sai omat tilat Klaukkalaan 1980-luvulla.

****

Historia muodostuu kerroksista, joita voi kuoria kuin sipulia. Lukkarin campuksella on pitkä historia. Siellä on käynyt koulua monta sukupolvea. Jokainen on jättänyt sinne omat jälkensä, ja koulu heihin.