Huhtikuussa äänestetään Suomen eduskunnan kokoonpanosta ja toukokuussa Euroopan parlamentin jäsenistä. Kannattaa äänestää, molemmissa. Miksi?

Minusta poliittiset keskustelut ovat mielenkiintoisia ja tärkeitä. Tilaisuuksia on, kannattaa mennä kuuntelemaan ja kysymään. Paikallisissa tilaisuuksissa on hieman erilainen luonne verrattuna esimerkiksi tv-keskusteluihin, täällä päästään paremmin iskulauseiden taakse.

Viime viikolla pidettiin eduskuntavaaliehdokas Arto Häggin, kokoomus, vaalihuoneiston avajaiset Nurmijärven Kirkonkylässä. Yleisön ja Arton lisäksi tilaisuudessa oli mukana meppi eli Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen, kokoomus.

Miksi kannattaa äänestää eurovaaleissa?

Eurovaalit saattavat jäädä eduskuntavaalien jalkoihin, osuvathan niiden kampanjat osin päällekkäin. Joku voi myös kysyä, ovatko eurovaalit niin tärkeät.

Sirpa Pietikäinen vakuutti ja perusteli hyvin eurovaalien tärkeyden. Niissä päätetään koko EU:n tulevaisuudesta. ”Nämä ovat historialliset vaalit. Niissä päätetään EU:n – ja Euroopan - tulevaisuuden vaihtoehdoista.”

Hän sanoi meidän olevan keskellä kolmea isoa ilmiötä, jotka muuttavat maailmaamme uskomattoman nopeasti, erittäin laajasti ja syvemmin kuin ehkä vielä tajuammekaan: globalisaatio, digitalisaatio ja resurssien ylikulutus.

Näihin haasteisiin voimme Pietikäisen mukaan vastata vain yhdessä. Vain yhdessä Eurooppa on jonkinlainen tekijä ja vaikuttaja maailmassa. Ei ole yhdentekevää, mitä EU:ssa päätetään. ”Siellä päätetään meidän suomalaistenkin asioista.”

Viime aikoina on länsimainen demokratia joutunut haastetuksi. ”Se on mahdoton, mutta paras mahdollinen hallintotapa” , hän lainasi Churchilliä. Demokratian myötä meidän on siedettävä, että on erilaisia mielipiteitä.

Pietikäinen liitti demokratiaan kolme tärkeätä periaatetta: vapaus, sivistys ja sosiaalinen vastuu.

Demokratian haastajat ovat asettaneet juuri nämä kyseenalaiseksi. Vapautta rajoitetaan monissa maissa, vapaata lehdistöä suitsitaan ja oikeusvaltioperiaate kyseenalaistetaan. EU:ssa meidän pidettävä näiden arvojen säilymisestä huolta.

”Vastakkain ovat vastuulliset ja populistit”, kiteytti Pietikäiinen.

Vastuulliset pitävät kiinni sopimuksista, oikeuslaitoksen ja median riippumattomuudesta sekä ihmisoikeuksista. Populistit eivät kannata EU:n arvoja ja hajottavat sen yhtenäisyyttä ("EU on paha, rajat kiinni, ilmastomuutosta ei ole, itsekkyys on parasta...").

”On helppoa rikkoa, mutta vaikea rakentaa.”

Työ on hyvinvoinnin perusta

Eduskuntavaalien alla on käsitelty laajasti hyvinvointia ja sen edellytyksiä hoivasta koulutukseen. Kuinka niistä pidetään huolta?

Arto Hägg sanoi työn ja talouden olevan hyvinvoinnin perustan. Sen vuoksi työtä pitää saada edelleen enemmän, siis lisää työpaikkoja ja on pidettävä valtiontalous kunnossa. Niin ei tapahdu itsestään, vaan on huolehdittava työllistymisen ja talouskasvun edellytyksistä.

Työllisyysasteen nostamiseksi on verotuksen kannustavuutta parannettava ja työelämää joustavoitettava. ”Hyvinvointia parannetaan työllä, ei veroja korottamalla tai velkaa ottamalla.”

Yksinyrittävissä hän näkee ison potentiaalin. Koulutusta on kohdistettava aloille, joissa on pulaa työvoimasta. Ilmastomuutos on otettava vakavasti, mutta se myös tarjoaa Suomella mahdollisuuden viedä tietotaitoamme ulkomaille.