Vaikka kunnan tilinpäätös viime vuodelta oli synkkiä odotuksiamme parempi, ei ole odotettavissa helppoja aikoja. Laivamme ui edelleen syvällä, eikä maan taloudesta ole nopeasti odotettavissa nostavia virtauksia. Päinvastoin. Kuntien menoja leikattaneen valtiovallan toimesta tavalla tai toisella, toivottavasti niin, että myös velvoitteita helpotetaan.

Kunnan taloudessa on käytettävä samoja keinoja kuin valtiontaloudessa: tiukka menokuri, eikä verojen korotuksia. Kuntien ja valtion talouksien pelastus on yksityisen sektorin lähteminen kasvuun, eikä sitä helpota eurojen kerääminen veroina julkiseen talouteen. (Tarkennus keskustelussa: kyse ei ole verojen tykkäämisestä tai ei-tykkäämisestä, vaan talouskasvusta, joka luo hyvinvointia.)

Velka ei ole ratkaisu, sillä myös kuntien lisävelka lisää julkista velkaa, jonka kasvu pitäisi pysäyttää. (Lisäys keskustelusta:  velka on riski myös siksi, että korot todennäköisesti ennen pitkää nousevat, ja myös lainanhoitokulut. Silloin ollaan pian tilanteessa, jossa uudella velalla hoidetaan vanhaa.)

Investoinneissa uudet hankkeet on laitettava suurennuslasin alle. Tämä oli tiedossa jo, kun nyt työn alla olevista hankkeista päätettiin. Nyt on menossa jonkinlainen rakennusboomi, mutta siinä puretaan aikaisemmin kertynyttä kuormaa.

Toki ennenkin on ajateltu, että kun tämä ja tuo rakennetaan, sitten helpottaa. Mutta nyt sen on oltava totta.

Jokainen investointi – pieninkin - käyttökuluja myöten pitää miettiä. Uudet palvelut ja palvelujen laajennukset pitää laskea tosi tarkkaan. Ja on laskettava, miten palvelut on parasta tuottaa, itse vai ostona?

Ehkä olemme myös oppineet jotain eli on kyettävä tekemään tarkat laskelmat etukäteen ja karsittava sinänsä kivat mutta turhat hienoudet pois. (Tarkennus keskustelussa: hienouksien poistaminen tarkoittaa tässä rakentamista).

Päätöksenteossa on päästävä eroon asioiden edestakaisin veivaamisesta. 

Sanotaan tietysti, että näin on menetelty, mutta ehkei kuitenkaan.

Investointien pääpaino tulee tulevina vuosina, tämän suunnittelukauden jälkeen, olemaan remonteissa, kun mm. koulut ja päiväkodit kaipaavat peruskorjausta.

Tiukka linja jatkukoon uusien virkojen suhteen. Jos mahdollista, voidaan helpottaa sijaisten käyttöä. Työn tehostamismahdollisuuksia on tutkittava jatkuvasti. Esimerkkinä vaikkapa digitalisaatio, jota voidaan hyödyntää enemmän. Menojen höyläämisen sijaan on kyettävä tekemään rakenteellisia muutoksia. Palveluverkkosuunnitelmaa on noudatettava, ehkä joudumme sitä vielä kriittisesti tarkastelemaan.

On huolehdittava kasvun edellytyksistä, kuten maanhankinnasta, kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta. Samoin on ajateltava Nurmijärven vetovoimatekijöitä, joista mainitsen tässä vain kaksi pientä asiaa, kevyenliikenteen väylät ja kulttuurin. Kevyenliikenteen väylien rakentaminen saattaa joissakin kohdin helpottaa myös koulukuljetustarvetta.

Puheenvuoro kunnan talousillassa 27.4.2015