Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, kok kävi kylässä Nurmijärvellä. Ministerin vierailusta muodostui mukava tilaisuus, jossa tietoa ja tunnelmia välittyi molempiin suuntiin. Tunnelmaa nosti sekin, että Sannilla on sukua Nurmijärvellä ja hän on täällä usein yksityisesti käynyt.

Ministeri vakuutti, että hänen toimialallaan toimintaa kehitetään, vaikka rahat ovat tiukalla.

"Varhaiskasvatus voi olla ja on tehokas keino syrjäytymisen estämiseksi", sanoi ministeri. Lapsen kehitykseen voidaan vaikuttaa parhaiten varhain sosiaalisella vuorovaikutuksella ja myöhemmän oppimisen edellytyksiä rakentamalla.

Peruskoulun uusilla opetussuunnitelmilla vastataan nykyajan vaatimuksiin ja annetaan oppilaille uuden ajan valmiuksia: kriittinen ajattelu, lähteiden arviointi, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus ja digitaalisen tekniikat... Opettajien valmiuksia parannetaan lisäkoulutuksella.

"Tunti päivässä liikuntaa", tavalla tai toisella (ei vain liikuntatunnilla) oli yksi teesi.

Yleisö kysyi mm. taiteen perusopetuksen asemasta, jatko-opintomahdollisuuksista ja ammatillisen koulutuksen tilanteesta. Jatkuva haaste on sovittaa yhteen opiskelupaikat, nuorten toiveet ja työelämän tarpeet. Näitä kolmea on vaikea saada sopimaan yhteen samaan aikaan, mutta sitä koko ajan yritetään.

Ministerin lähdettyä käytiin paikallista keskustelua, josta oli vastaamassa sivistystoimenjohtaja Tiina Hirvonen. Esille nousivat uudet opetussuunnitelmat, joita Nurmijärvelläkin laitetaan käytäntöön parasaikaa. Käsiteltiin myös tieto- ja viestintätekniikan opetuksen ja soveltamisen tilannetta, pikkukoulujen asemaa ja muuta palveluverkkoa sekä kahden kunnan lukion yhdistämistä.

Tilaisuuden järjestäjinä olivat Nurmijärven kokoomusyhdistykset.