Tuntuu, että lukio hallitsee nyt kaikkea keskustelua Nurmijärvellä. Jotain kiehtovaa merkitystä sillä siis on.

Lukioasiaan on näennäisesti helppoa ottaa kantaa. Jos kysytään vaikkapa rajamäkeläisiltä, pitäisikö kylän oma lukio säilyttää, useimmat vastaavat, että kyllä tietysti.

Kysymys kaksi vai yksi kunnan lukiota saa ehkä muuallakin Nurmijärvellä vastauksen kaksi yksityisen Arkadian lisäksi. Epävarmojen mielestä päätökset kannattaa siirtää tulevaisuuteen. Jospa aika toisi vastauksen.

Pelkän lukumääräkysymyksen taakse kätkeytyy kuitenkin huoli siitä, mikä olisi kahden pienen lukion tulevaisuus?

****

Paikallispoliitikot ovat usean vuoden ajan pähkäilleet tuota kysymystä. Heilläkin on siihen nuo samat vastaukset: osa vastaa kaksi, toiset yksi uusi ja kolmannet ehkä yksi, mutta selvitellään vielä.

Kyse on siis siitä, että yhdistetäänkö Nurmijärven yhteiskoulun ja Rajamäen lukiot yhdeksi lukioksi, jolle rakennetaan uudet tilat Kirkonkylään ja jonka oppimisympäristö ja toimintatavat uudistetaan tulevaisuuden vaatimusten mukaisiksi.

Hankkeen kannattajat – kuten minäkin – uskomme, että uusi lukio tarjoaisi nykyaikaiset oppimismahdollisuudet innostavissa tiloissa ja aikaisempaa suurempana lukiona se kykenisi tarjoamaan opiskelijoille enemmän resursseja ja valinnan mahdollisuuksia. Se olisi päätös nuorten hyväksi.

Yleislukiossa voisi olla houkuttelevia painotuksia. Modernin lukion toivottaisiin olevan Nurmijärvelle vetovoimatekijä, joka toisi uusia asukkaita ja vähentäisi oppilaiden hakeutumista naapurikuntien lukioihin. Joka tapauksessa se antaisi opiskelijoille parhaat eväät jatko-opintoihin.

Tätä puolta on jo selvitetty pedagogisessa suunnitelmassa.

Lukioiden yhdistämistä puoltavat myös väestötilastot ja oppilasennusteet. Lukumäärät eivät juuri näytä kasvavan. Lukioille lisää oppilaita voisi tulla lähinnä sitä kautta, että vuoto ulkopuolelle vähenisi.

Miniuudistus olisi kahden lukion hallinnollinen yhdistäminen ja hyödyn saaminen siitä. Siitä olisi helpompi päättää.

Lukiot ja ylipäätään koulu ovat suurten muutosten edessä. Vaatimukset kasvavat ja kehitys kehittyy nopeaan tahtiin.

****

Miksi siis vielä epäröidään? Yksi syy on tietysti hinta. Uudet tilat eivät synny halvalla, viimeisin arvio taitaa olla 18 milj. euroa. Toisaalta nettokustannus ei olisi noin suuri, sillä nykyisiltä lukioilta vapautuvat tilat voitaisiin remontoida peruskoulun ja varhaiskasvatuksen käyttöön, ne kun tarvitsisivat joka tapauksessa lisää tai korjattua tilaa.

Hankaluutena on laskelmien vaikeus: missä ajassa remontit, kustannukset ja säästöt realisoituisivat? Tätä on yritetty kulunut vuosi selvittää, mutta laskelmiin ei täysin luoteta.

Ilmassa on epäluottamusta. Epäillään, että toiset yrittävät ajaa vain yhtä lukiota ja toiset vain kahden säilyttämistä. Tai ei luoteta laskelmiin ja epäillään viranhaltijoita.

Varsinkin Rajamäellä pelätään kylän imagon ja vetovoiman kärsivän, jos lukiota ei olisi. Luotetaan siihen, että oma lukio säilyisi houkuttelevana kaikesta huolimatta.

Ja Kirkonkylässä ehkä joku vielä haikailee NYK:n lukion kohta satavuotisia perinteitä, kouluhan syntyi vuonna 1929 kuntalaisten sivistystahdon tuloksena. Molemmat lukiot on perustettu yksityisten kyläläisten toimesta, mutta ovat nyt kunnan omistuksessa.

Tiedossa on myös kunnan velkamäärän uhkaava kasvu ilman lukiotakin. Soten pähkäily lisää epävarmuutta. Olisiko nyt parempi pitää vain jalka jarrulla?

****

Paljon on ilmassa oletuksia, joita kukaan ei kykene varmasti todeksi osoittamaan, etukäteen. Keskustelussa on sanottu, että uuden lukion myötä oppilaat kaikkoavat Rajamäeltä Hyvinkäälle, tai että sinne meneminen tyrehtyisi.

Varmuudella ei voida etukäteen myöskään osoittaa, että uusi lukio lisäisi Nurmijärven vetovoimaa. Toiset sanovat, ettei lukio vaikuta, ja toiset, että se ratkaisisi muuttopäätöksen. Valistuneita oletuksia voi tehdä, mutta varmasti ei voi tietää.

Uusi lukio on suunniteltu remontin tarpeessa olevan pääkirjaston yhteyteen. Tästä toivotaan syntyvän toiminnallista hyötyä.

Kirjaston peruskorjaukselle liittäminen lukiohankkeeseen on myönteinen asia, sillä sekä lukion rakentaminen että sen siirtäminen tulevaisuuteen vahvistaisi kirjaston remontin toteutumista. Jos päätetään siirtää lukiohanke, kirjasto olisi halpa kompromissi. Kirjastohankettahan on jo vuosia siirretty eteenpäin, mutta nyt se näyttäisi toteutuvan.

Vaikka lukio päätettäisiin rakentaa, siitä seuraisi vielä lukuisia alakysymyksiä, joista kaikista olisi omat vääntönsä.

****

Kannatan rohkean myönteisen päätöksen tekemistä, sillä meidän on katsottava eteenpäin. Sama sivistystahto, joka aikoinaan johti näiden koulujen perustamiseen, siivittäköön meitäkin eteenpäin.