Nurmijärven kunnassa lähdettiin alkuvuodesta – vai oliko se jo viime vuoden puolella? - uudistamaan kunnan organisaatiota. Uudella organisaatiolla oli tarkoitus valmistautua sosiaali- ja terveyspalvelujen poistumiseen kunnan vastuulta vuonna 2019 sekä poistaa eräitä nykyisessä toimintamallissa koettuja kipupisteitä.

Uudistuksen oli tarkoitus koskea sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden toiminnan johtamista ja järjestämistä. Tarkoitus oli vähentää lautakuntien ja toimialojen määrää. Haluttiin lisää joustavuutta ja tehokkuutta.

Voimaan uusi organisaatio tulisi kevään 2017 kunnallisvaalien jälkeen.

****

Pian oli selvää, että mallin toinen puoli rakentui hyvinvoinnin ympärille. Sinne sijoittuisivat koulutus-, varhaiskasvatus-, liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Sotekin, mutta se hiipuisi sieltä vähitellen pois. Kuulosti loogiselta ja siitä vallitsi suuri yksimielisyys.

Päähuomio oli tässä vaiheessa ”kovemmalla” puolella, joku voisi sanoa, että ”miesten puoli”. Miten järjestetään maankäyttöön, kaavoitukseen ja tekniseen toteutukseen liittyvät tehtävät ja kuka niitä johtaa? Tästä ei oltu yksimielisiä.

Yksi ennakkoajatus oli asiakkaan eli kuntalaisen näkökulmasta katsoen yhden luukun periaatteen toteuttaminen. Se tarkoitti, että kaikki maankäyttöön liittyvät palvelut ja tehtävät tontin hankinnasta rakennuksen lopputarkastukseen tulisivat samasta putkesta. Toivottiin joustavaa palveluketjua.

****

Ohjausryhmä tutki, kyseli ja piirteli malleja. Alkukesästä valtuusto ja virkajohto kokoontuivat valitsemaan kahdesta mallista sitä, jonka mukaan mentäisiin eteenpäin. Esille tuli jo useampiakin malleja. Riittävää yksimielisyyttä ei saavutettu, eikä haluttu päättää organisaatiomallia pienellä enemmistöllä. Puhuttiin paljon puoleen jos toiseenkin.

Apuun kutsuttiin kesäkuussa konsultti, joka elokuuksi muutti linjaorganisaation matriisiksi, minkä toivottiin auttavan yksimielisyyden löytymiseen. Tuntui kuitenkin, että päättäjien mielipiteet hajosivat entisestään. Vaikeusastetta lisäsi, että matriisin käytännön toteutus oli selvittämättä. Kipupisteet pysyivät edelleen siellä ”kovalla” puolella.

Valmista ei tullut ja hanke alkoi näyttää jäävän lepäämään yli vaalien.

Virkamiesryhmä yritti avata matriisin sisältöjä ja teki jälleen uuden mallin. Tuntui, että saappaat vajosivat suossa yhä syvemmälle.

****

Tällä viikolla hankkeen ohjausryhmä hautasi vanhat mallit ja teki vielä kerran kokonaan uuden esityksen, jossa painopiste – ja samalla kiistely - siirtyikin ”pehmeälle” puolelle, joku voisi sanoa ”naisten puolelle”. Ryhmä esitti mm. että kulttuuri- ja kirjastoasiat + nuorisotoimi siirtyisivätkin sivistystoimesta ja sivistyslautakunnasta sosiaali- ja terveystoimeen ja -lautakuntaan.

Se tuntuu kieltämättä varsin luovalta - joskaan ei loogiselta - ratkaisuehdotukselta, joka tuskin oli tullut etukäteen monenkaan mieleen. Kaavapuolen ongelmia se ei ratkaise, mutta siirtyihän mittely nyt kokonaan uudelle maaperälle.

Jalkapalloselostaja sanoisi, että pallo siirrettiin hyvällä syötöllä kentän toiselle laidalle.

Kun lähtökohtana oli nykytilanne, jossa on viisi toimialaa ja seitsemän lautakuntaa, sisältää viimeisin ehdotus viisi toimialaa ja viisi lautakuntaa.

Syksyn mittaan nähdään, mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraavat piirrot tekee kunnanhallitus.