Nurmijärven kunnanvaltuusto oli keskiviikkona (12.12) jo jouluisissa tunnelmissa, vaikka asialistalla oli kyllä isoja asioita.

Ensin päälle puettiin uudet Nurmijärvi on ilmiö –hupparit ja järjestäydyttiin yhteiseen valokuvaan, mikä on aina haastava tehtävä. Sen jälkeen kuultiin Aleksia-kuoron jouluisia lauluja Viktoria Meerzonin johtamana. Muistettiin kukin ja lahjalla merkkipäivää viettänyttä valtuutettua Esa Laitista. Jouluista tunnelmaa täydensi vielä päätteeksi joulupuuro.

Mutta varsinaisista asioista: Vanhan Klaukan asemankaavaan liittyvät maankäyttösopimukset tuovat aikanaan Klaukkalaan paljon rakennuspaikkoja ja asuntoja. Oma kunnan työterveyslaitos purettiin uudelleen organisoinnin tieltä.

Hallinnon puitteiden ja käytännön kannalta iso päätös oli uuden hallintosäännön hyväksyminen. Sitä on käsitelty moneen kertaan eri tasoilla, joten nyt selvittiin yhdellä muutosesityksellä, joka sekin kaatui äänin 30 – 21. Kyse oli demarien ja vihreiden esityksestä, että vammais- ja vanhusneuvoston edustajalla olisi läsnäolo-oikeus hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Heidän kuulemistaan pidettiin tärkeänä, mutta enemmistön mielestä se tulee tapahtua jo päätösten valmistelussa, eikä kokouksissa istumalla.

Joskus hämärtyy luottamushenkilön tehtävä, kun vaaditaan erikseen ”kuntalaisten kuulemista”. Luottamushenkilöhän on nimenomaan kuntalaisten edustaja. Meidän ”osallistumisrakenteemme” on välillinen demokratia. Tietysti kuntalaisia kuullaan sen lisäksi monella muullakiin tavalla kuten asukasilloissa, nettikyselyissä ja sosiaalisessa mediassa, mutta päävastuu on luottamushenkilöillä.

Johdon kuukausiraportin perusteella liikuteltiin paljon rahaa momenteilta toisille, mutta ne käsitellään yleensä nuijan kopautuksella.

Nuijaa piti muuten kädessään valtuuston kolmas varapuheenjohtaja Harri Lepolahti, kun ykkönen Kallepekka Toivonen ja kakkonen Jari Vainio olivat poissa. Hyvin Harri selvisi ensimmäisestä kerrastaan.

Demarien valtuustoaloite maksuttomista opiskeluvälineistä toisen asteen opiskelijoille hylättiin äänin 30 – 21. Itse asiassa äänestyksessä oli kyse asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi, mutta asia siis päätettiin sivistyslautakunnan hylkäävän esityksen mukaisesti. Kyse olisi ollut noin miljoonan euron menoerästä. Siinä jäädään odottamaan valtakunnallisia ratkaisuja.

Todella isosta asiasta päätettiin lausunnossa Uusimaa-kaava 2050 lausunnossa. Kaavassa luodaan puitteita koko Uudenmaan ja myös Nurmijärven tulevaisuudelle.

****

Marraskuun puolivälissä (14.11.) valtuusto käsitteli pitkässä kokouksessa kunnan ensi vuoden budjettia. Tekniikan Maailma -lehdessä oli samalla viikolla juttu, jossa tehtiin matka Finnairin Airbusilla Japaniin. Lento kesti reilut 9 tuntia.

Nurmijärven kunnanvaltuuston budjettikokous kesti marraskuussa saman verran. Asioiden määrään ja merkitykseen nähden kokous ei ollut pitkä, mutta istumisena kyllä kohtalainen suoritus. Pitkästyttävä se ei ollut, sillä koko ajan tapahtui.

Kokouksen odotetuin asia oli päätös Uuden lukion perustamisesta ja rakentamisesta. Sitä ennen kuitenkin vähän lämmiteltiin.

Ensimmäinen äänestys koski turvapaikanhakijoiden ottamista vuonna 2019. Laskujeni mukaan se oli pakolaisasian 25-vuotisjuhlakäsittely, sillä pakolaisista äänestettiin muistini mukaan ensimmäisen kerran Nurmijärven valtuustossa vuonna 1993.

Maiju Tapionlinna esitti, että pakolaisia ei otettaisi lisää, mutta esitys hävisi äänin 41 - 9 – 1. Taisivat 25 vuotta aikaisemmin luvut olla toisinpäin.

Toinen asia oli eläkeläisten uinnin ja jumpan tukeminen Rajamäen uimahallissa. Tuki laajennettiin kaikkia eläkeläisiä koskevaksi. Keskustelua herätti tuen vaikutus muiden yrittäjien asemaan, mitä päätettiin edelleen selvittää. Tiettävästi myös tarkastuslautakunta tutkii asiaa.

****

Budjetin käsittely aloitettiin ryhmäpuheenvuoroilla. Arto Hägg, kok aloitti puhumalla tiukasta taloudenpidosta, kestävän talouden ohjelmasta ja sitovien strategisten tavoitteiden toteutumisen seuraamisesta.

Maiju Tapionlinna, ps puhui joulupukkiin uskomisesta, millä viittasi jo lukioasiaan. Kimmo Kakko, smp totesi huonoimpia päätöksen olevan ne, joita ei tehdä. Ehkä hänkin oraakkelimaisesti viittasi tulevaan lukiopäätökseen.

Ihminen puhuu siitä, mitä sydän on lähinnä. Niinpä valtuuston kokenein, Hannu Toikkanen, vas puhui bussilinjoista. Niiden parissahan hän on siviilityönsä tehnyt. Joukkoliikenteessä alkaa vuoden vaihteessa uusi aika. Toive on, että palvelu paranee.

****

Varsinainen käsittely oli tyssätä alkuunsa, kun Harri Lepolahti, sd vaati budjettiesityksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Perusteluna olivat lähinnä muotoseikat. Hänen mielestään ensi vuonna aloittavan KuudenSoten määrärahat olivat väärin tai puutteellisesti sijoitettu budjettikirjaan.

Samoin tuntui olevan epäselvyyttä, että ensi vuoden budjetti oli tehtävä ensi vuonna voimaan tulevan uuden organisaation mukaisesti. Talousjohtaja Ville Rajahalme antoi riittävät selvitykset toteutetusta menettelystä ja budjetin käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 35 - 14 -1 -1.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin suunnitteluvuosille maanmyyntituloja. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Virpi Räty, kok piti tärkeänä, että tasapainotusta ei tehdä vain menoja karsimalla, vaan on yritettävä myös lisätä tuloja kuten tontteja myymällä – kuitenkin korottamatta veroprosenttia, johon ei tällä kertaa kajottu.

Investointiosassa poistettiin esitetty kunnan varikon peruskorjaus ja laajennus kokonaan pois, yli 8 milj.euroa. Joskus valtuustossa kyetään tekemään reippaitakin päätöksiä.

Onneksi Kirkonkylän hammaslääkäriaseman tilojen tekeminen säilytettiin.  Tilat saneerataan terveyskeskuksen takana olevaan rakennukseen. Sekin vaati äänestyksen 36 puolesta, 15 vastaan.

****

Lukion osalta keskustelun avasi Arto Hägg, kok. Hän moitti hankesuunnitelman puuttumista, vaikka se vuosi sitten vastaavassa kokouksessa oli luvattu tehdä. Hän vaati myös sivistystoimen palveluverkkosuunnitelman laatimista tai päivittämistä. ”Tehdään päätös vasta näiden perusteella”, esitti Hägg.

Se oli vastaehdotus kunnanhallituksen esitykseen, jossa olisi tehty periaatepäätös uuden lukion perustamisesta ja rakentamisesta. Muut suunnitelmat ja selvitykset olisi tehty tämän periaatepäätöksen jälkeen.

Uuden lukion puolesta puhuivat voimakkaasti muun muassa Virpi Räty, Janne Taipale, kok ja Juha Peltonen, sd. Janne Taipale ehdotti jopa nimeä uudelle koulun ja pääkirjaston kompleksille. ”Olkoon sen nimenä vaikkapa Impivaaran Campus.”

Uuden lukion puolustajat perustelivat sitä pedagogisilla tekijöillä, kasvavalla kurssitarjonnalla sekä lukion ja Nurmijärven vetovoiman kasvulla. Kustannuseroa ei pidetty enää merkittävänä, kun lukiota aikaisemmin on vastustettu lähinnä kalleudella.

Uuden lukion vastustajien puheissa kuului varovaisuus ja halu odottaa lisäselvityksiä. ”Tämä ei ole vielä kypsä päätettäväksi”, totesi Sirpa Rantala, kesk. Kylänäkökulmia ei näissä puheissa enää niinkään käsitelty.

Lukiohanke vaikuttaa monen muun rakennuskohteen saneeraukseen ja käyttöön, jolloin siitä muodostui ehkä vähän vaikeasti hahmotettava kokonaisuus. Näiden vaikutusten vuoksi myös kustannuslaskelmissa oli paljon muuttujia.

Äänestyksessä Häggin esityksen takana oli 27 valtuutettua ja kunnanhallituksen esityksen puolella 24 valtuutettua.

Mielenkiintoista oli, että sivistyslautakunnan puheenjohtajaa Taneli Kalliokoskea, kesk ja jäsentä Kimmo Kakkoa, smp, lukuun ottamatta kaikki (jos oikein laskin ja muistan ehdokkaat) nurmijärveläiset kansanedustajaehdokkaat kannattivat lukiopäätöksen siirtämistä.

Impivaara Campus antaa siis vielä odottaa vielä syntymistään. Ehkä se tapahtuu ensi vuonna tehtyjen selvitysten jälkeen – tai sitten ei.

Niin, Impivaara vai ei? Siinäpä se kysymys.