Nurmijärven kunnanvaltuusto piti ystävyyskunnassamme Raplassa parin vuorokauden seminaarin aiheena kunnan johtamisorganisaatio. Jonkinlainen näkemys siitä syntyikin.

Johtamisjärjestelmää on muutettu noin kerran vaalikaudessa. Isoja remontteja on tosin ollut harvemmin. Nyt on jälleen edessä kohtalaisen suuret muutokset. Päätökset tehdään syksyllä ja uuden organisaation mukaan mennään ensi huhtikuun kunnallisvaalien jälkeen. Uudistukset koskevat sekä luottamushenkilö- että viranhaltijajohtamista.

Johtamisen muoti vaihtelee. Välillä on hajautettu, kun kunnan tehtävät ovat laajentuneet, ja sitten taas on keskitetty ja koottu suurempia kokonaisuuksia, kun on haettu tehoa.

Viime aikoina on enemmän keskitetty, mikä on tarkoittanut muun muassa lautakuntien määrän vähenemistä. Joskus oli useita pieniä johtajia, viime vuosina vähemmän, mutta isompia toimialajohtajia.

Raplan seminaarissa ei lähdetty aivan alusta. Työryhmä oli tehnyt töitä jo usean kuukauden ajan ja se teki ehdotuksen, jota puolueiden valtuustoryhmät Raplassa ruotivat.

Strategian toteuttamisen tarpeet, kokemukset nykyisestä johtamisorganisaatiosta ja tulevaisuuden haasteet olivat lähtökohtina. Ja tietysti Sote! Minkälaisen organisaation tarvitsemme, kun sosiaali- ja terveystoimi pääosin lähtee kunnasta pois.

Nurmijärvellä edetään varsin perinteisiä polkuja, mitään radikaalia kuten pormestaria ei ole odotettavissa.

Työryhmä ehdotti neljää lautakuntaa, joiden alla toimisi 2-4 toimialaa. Uutta olisi hyvinvointilautakunta, jonka vastuulle tulisivat soten rippeet ja erilaisia kuntalaisten hyvinvointiin liittyviä toimintoja kulttuurista liikuntaan. Muut lautakunnat vastaisivat kouluasioista, suunnittelusta ja maankäytöstä sekä kunnallistekniikasta.

Ajatuksena nyt on, että samaan asiaan, esimerkiksi maankäyttöön, liittyvät tehtävät olisivat samassa ketjussa saman johdon alaisuudessa. Tavoitellaan toiminnan ja johtamisen kannalta mielekkäitä kokonaisuuksia.
Näin yritetään välttää mahdollisia kitkatekijöitä organisaatiolaatikoiden (= ihmisten) välillä. Asiakkaalle eli kuntalaiselle se näyttäytyisi ”yhden luukun” palveluna.

Lievää hajataittoa aiheuttaa se, että johtamista katsotaan paitsi asiakkaan (= nykyinen tai tuleva kuntalainen) myös luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden näkökulmista.

Vähän ehdittiin käsitellä ensi vuoden talousarviota ja suunnitteluvuosia sekä valmistautumista sote-ajan (ei sota-ajan) budjetteihin. Miten toimitaan, kun yli puolet kunnan budjetista lähtee pois soten ja maakuntahallinnon vuoksi? Tehtävää kyllä riittää silloin kunnallekin - ja tasapainoilua.

Rapla tarjosi jälleen parastaan: alkukesän kaunista luontoa ja ihmisten ystävällisyyttä. Valtuustotyöskentelykin sujuu paremmin näin, kun voidaan olla vähän pidemmällä ja pidempään ja rauhassa saman asian äärellä. Käytävä- ja pihakeskustelut vievät nekin asioita eteenpäin.