Koulukuljetusten sujumattomuus tai koetut vääryydet ovat vuotuinen puheen ja kritiikin aihe. Se on ollut sitä ainakin 1980-luvulta lähtien. Vuosien mittaan tosin kuljetusten määrä ja ongelmat ovat kasvaneet yhä isompiin sfääreihin.

Aluksi kritiikki kohdistui siihen, ketä kuljetetaan, ketä ei. Kun kuljetusten määrä on moninkertaistunut, haasteeksi on muodostunut niiden oikea toteutuminen, siis aikataulujen pitävyys ja reittien toteutuminen. Myös kuljettajilta odotetaan entistä enemmän.

Jälleen alkaneen lukuvuoden alkaessa tuntuvat kuljetukset epäonnistuneen totaalisesti. Ilmeisesti osa oppilaista on kuitenkin saatu vietyä ajoissa kouluun ja jälleen kotiin iltapäivällä, mutta ei kaikkia. Niinpä Nurmijärvi on päässyt valtakunnan median otsikoihin, vaikka emmehän me tällaista ilmiötä toivoneet.

Tässäkin keskustelussa tulevat esiin ääripäät: Lasten vanhemmat vaativat lapsilleen turvallista koulutietä tai koulukuljetusta mahdollisimman läheltä kotia. Isovanhemmat puolestaan muistelevat omaa koulutietään, joka kuljettiin kävellen, pyörällä tai suksilla, eikä silloin purnattu.

Kuljetuksia kunnassa järjestelevien ja kritiikkiä vastaan ottavien tehtävä ei ole kadehdittava. Kiitoksia ei juuri tule.

Kuljetukset ovat melkoinen palapeli, jossa palikoiden saaminen oikeille paikoilleen on kohtuullista vaikeampi tehtävä.

Takavuosina päättäjät pitivät koulukuljetuksia kalliina ja ne olivat sen vuoksi puheiden aiheina. Tänä syksynä en ole huomannut enää puhuttavan kustannuksista. Nyt on kyse kuljetusten sujumisesta ylipäätään. Seuraavan vaiheen muodostanee tänä lukuvuonnakin kiistely rajatapauksista eli ketä kuljetetaan, ketä ei.

Kunta on kertonut syynä tämän syksyn ongelmiin olevan ”monta muuttujaa”, kun reitit ja reitittäjät sekä kuljettajat ovat vaihtuneet.

Mieleen tulee kaksi tai kolme taustasyytä: 1) kilpailuttaminen hinta edellä ei tuota aina parasta tulosta, kun halvimman tarjouksen hyväksyminen ei takaa riittävää laatua, siis miten ottaa toteutuva laatu huomioon kilpailutuksessa 2) olisiko ollut mahdollista etukäteen testata järjestelmää ja opetella reittejä? 3) tiedonkulku, joka aina tökkii joka vaiheessa.

Monesti on todettu, että lähes kaikki ihmisten ongelmat johtuvat tiedonkulun puutteista.