Nurmijärven kunnanvaltuuston piti alun perin kokoontua hiihtolomalla (24.2.) vain jos on tärkeää asiaa. Sellaiseksi nousi Arkadian koululle suunnitellun liikuntasalin (jossa siis voisi pelata myös SM—tason salibandyä) nousseet kustannukset, mutta asia siirtyi ilmeisesti huhtikuulle hankittavien lisäselvitysten vuoksi.

Kokous kuitenkin pidettiin, asiaahan aina on. Tällä kerralla aloitettiin juhlavasti ansiomerkkien luovuttamisella, mihin liittyi aulassa tarjolla olleet täytekakkukahvit. Merkin saajina olivat valtuutettu Juhani Viljakainen ja hallintopäällikkö Leena Vuorenpää. Molemmat ovat pitkään palvelleet ja ansioituneet kunnallisissa tehtävissä, Juhani luottamustehtävissä, Leena virkatöissä.

Äänestyslaitteita päästiin käyttämään kaksi kertaa. Ensin lasten oikeutta subjektiiviseen päivähoitoon supistettiin siten, että oikeus on vain 20 tuntia viikossa, jos toinen vanhemmista on kotona. Päätös syntyi ääniin 28 -21, 1 -1. Tulos noudatteli muutamin poikkeuksin valtakunnan politiikan hallitus – oppositio –asetelmaa, ikään kuin sattumalta. Aloite tähän päätökseen tuli varhaiskasvatuslain muutoksesta.

Itse äänestin esityksen puolesta. Ajattelen asian niin, että julkisen talouden menojen kasvua on hillittävä. - Menoja on leikattava, jotta ne pysyisivät ennallaan.

Se on vaikeata, sillä jokaista yksittäistä esitystä vastaan löytyy suuri vastustus. Perusteluja löytyy ja niitä liioitellaan vahvasti. Säästöpäätöksistä sanotaan aiheutuvan vaikka mitä seurauksia. Ei saa säästää lasten kasvattamisesta, ei vanhusten huollosta, ei opetuksesta tai tutkimuksesta, ei mistään.

Hyvinvointipalvelut eivät kuitenkaan säily ja parane vain niin päättämällä, vaan luomalla taloudellinen perusta, että rahat riittävät.

Säästöissä on yleensä kyse muutaman vuoden peruuttamisesta, ei kaiken romuttamisesta tai lasten hylkäämisestä.

Sitä paitsi säästöpäätös voi johtaa järkevään toimintatapojen kehittämiseen, kun on keksittävä uusia ratkaisuja. Kunpa uskaltaisimme olla rohkeampia tekemään muutoksia, eikä vain pitämään vanhasta kiinni.

Mielenkiinnolla jo odotetaan kunnan palveluverkkotyöryhmän esityksiä ja miten niiden käy valtuustossa.

Toisessa kohdassa säästöesitys ei mennyt läpi: Ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa (= vanha lasten päivähoito) ei suurenneta. Päätös syntyi äänin 31 – 18, 1 -1. Nyt meni hallitusrintamakin enemmän hajalle.

Lasten subjektiivista oikeutta täyteen varhaiskasvatukseen ja ryhmäkokojen säilyttämistä nykyisellään perusteltiin lasten edulla. Hyvä niin. Lasten etua saattoivat ajatella myös säästöjä kannattaneet, sillä talouden pitämisestä kunnossa ja velan kasvun hillitsemisestä hyötyvät aikanaan juuri nykyiset lapset.

Jo tavaksi muodostuneessa kunnanjohtajan katsauksessa Kimmo Behm kertoi Arkadian saliasiasta, turvapaikanhakijoiden tilanteesta ja Savikon ympäristövahingosta, jossa kunta pyrkii turvaamaan läheisen vedenottamon toiminnan.