Media on se tavallinen syyllinen lähes kaikkeen, niin myös tänä kesänä. Media on ronkkinut vääriä asioita, motiivinaan tietysti pahat tarkoitukset.

Laatujournalismia harjoittavan median syyttäminen perustuu kuitenkin siihen, että ei ymmärretä tai tunnusteta, mikä on median tehtävä.

Mielenkiintoista, joskaan ei yllättävää on, että mediakeskustelussa syyttäjät ja puolustajat vaihtavat puolta neljän vuoden välein.

Kun media julkaisi tietoja ja videoita edellisen pääministerin Sanna Marinin vapaa-ajan vietosta, syytettiin mediaa tarkoitushakuisesta ajojahdista. Julkaisut eivät syytösten mukaan liittyneet mitenkään pääministerin työtehtäviin.

Hallituksen kannattajat syyttivät, silloinen oppositio puolusti mediaa. Taas on käynnissä "ajojahti".

Kun media tänä kesänä on julkaissut eräiden ministerien (Junnila, Purra, Rydman) vanhoja kirjoituksia, sitä syytettiin vanhojen, mitenkään nykyisen hallituksen toimintaan liittyvien asioiden julkaisemisesta, ja tietysti tarkoitushakuisesti.

Nyt syyttäjinä ovat olleet nykyisen hallituksen kannattajat, puolustajina nykyisen opposition kannattajat. Syyttäjät ja puolustajat olivat vaihtaneet paikka, mutta vuorosanat ovat samat.

Kummassakaan tapauksessa ei ole tunnustettu laatujournalismin tehtävää toimia viranomaisten ja poliitikkojen, = julkisen vallan kriitikkoina, julkaista objektiivista ja oikeaa tietoa. Kyse on toimittajien ammattietiikasta, jota mm. Julkisen sanan neuvosto valvoo. Tällä en tarkoita, etteikö tiedotusvälineitäkin voisi arvostella, ja etteivätkö nekin voisi tehdä virheitä, mutta ainakin pyrkimys on oikea.

Valta tarvitsee ulkopuolisen kontrollin, se ei itse siihen pysty. Ilman kontrollia demokratia ei voi toimia, mistä löytyy paljon esimerkkejä maailmalta.

Media ja oikeusistuimet ovatkin yksinvaltiaiden ja siksi pyrkivien hampaissa. Eikä vain hampaissa, vaan monesti on onnistuttu vapaa media ja riippumattomat oikeusistuimet lopettamaan tai saamaan valtaa pitävien hallintaan. 

Vaikka Suomi on vahvassti demokraattinen maa, ja meillä media on vapaa ja oikeusistuimet ovat riippumattomia, täälläkin yritetään niihin vaikuttaa, kuten on nähty.