Henkilökohtaisesti sain kokea, että yhdelläkin äänellä voi olla merkitystä, kun keskiviikkona osallistuin 4.varavaltuutettuna Nurmijärven kunnanvaltuuston kokouksen yhden pykälän käsittelyyn.

Käsittelyssä oli uuden kunnanjohtajan Outi Mäkelän kanssa tehty johtajasopimus, jossa määritellään ehdot ja edellytykset viran hoidolle. Kunnanhallituksen esitys voitti äänin 26 – 25.

Mistä äänestettiin? Kunnanhallituksen esittämässä ja osapuolten kesken tehdyssä sopimuksessa todettiin mm. että ”valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajat vastaavat käsiteltäviin asioihin liittyvästä poliittisesta tahdonmuodostuksesta”.

Valtuutettu Juha Peltonen (sd) esitti, että tahdonmuodostuksesta vastaisi laajempi ryhmä eli valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot, siis yhteensä kuusi henkilöä. Peltosen esitys siis hävisi yhdellä äänellä.

Tuntuu ehkä pieneltä asialta, mutta viran käytännön hoitamisen kannalta se on varmaan iso juttu.

Tuntuu, että tällainen iso konklaavi käsittelemässä yksittäisten asioiden ”poliittista tahdonmuodostusta” hankaloittaisi melkoisesti asioiden käsittelyä ja sekoittaisin virkamiehen ja luottamushenkilöiden vastuiden ja roolien rajoja.

Toisaalta ymmärrän, että tahtoa osallistua tahdonmuodostukseen laajemmallakin joukolla kyllä on. Poliittinen ohjaus kunnanjohtajankin tekemisiin tulee luonnostaan ennen muuta kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen linjausten kautta. Myös käsittelyssä olevalla strategialla on merkittävä ohjausvaikutus.

Toki kehityskeskusteluja käydään isommalla porukalla, tiedoksi meille, jotka olemme tottuneet käymään kehityskeskusteluja vain yhden esimiehen kanssa.

Arto Häggin (kok) mielestä tällainen asia pitäisi sisältyä mieluummin hallintosääntöön kuin johtajasopimukseen.

Mutta päätös siis tehtiin yhden äänen enemmistöllä. Olisiko se ollut juuri oma varavaltuutetun ääneni? En siis odottanut turhaan sen yhden pykälän käsittelyä.

****

Kunnanjohtajana vielä toimiva Kimmo Behm kertoi nimittävänsä kunnan vt. kehitysjohtajaksi Aarno Konosen jälkeen elinkeinojohtaja Seppo Pietarisen. Viran vakinainen täyttäminen siirtyy eteenpäin.

Konoselle myönnettiin ero hänen siirtyessään HSL:n palvelukseen. Petri Vaulamo (kok) kiitti Konosta vuosien työstä kuntasuunnittelun palveluksessa.

Behm kertoi myös työmarkkinatilanteesta, joka ylityökieltoineen vaikuttaa myös Nurmijärven kunnan palveluihin jossain määrin.

Häneltä oli paljon kysytty, miksei kunta tinkinyt Lidlin tontin hinnasta Kirkonkylässä. Lidl on ilmoittanut, että ei osta kunnan tarjoamaa tonttia Kirkonkylästä sen kalleuden vuoksi. Behm vastasi, että kunta ei voi alihinnoittelulla suosia yhtä liikettä. Hinta perustui välittäjiltä saatuihin arvioihin.

Behm käsitteli Kirkonkylän kesästä asti sisäilmaongelman vuoksi suljettuna ollutta hammashuoltoa, jonka palvelut on siirretty Rajamäkeen ja Klaukkalaan. Hänen mielestään tämä voisi olla pysyvä ratkaisu. Luottamushenkilöt eivät ole olleet välttämättä samaa mieltä: Kunnan hammashuolto pitäisi olla myös Kirkonkylässä. Onko ratkaisu lopulta Soten käsissä?

****

Valtuusto sai tiedoksi kunnallistekniikan, talonrakennuksen ja vesihuollon tämän vuoden rakennusohjelmat. Tiedoksi tuli sekin, että Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajana toimii Yrjö Kivinen (kok) Nurmijärveltä. Lautakunnan emokuntana toimii Tuusula.