"Tavallinen ihminen tekee paikkakunnan maineen", toteaa Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen Kuntalehdessä 9/2016 Merja Ojansivun kirjoittamassa jutussa.

"Ulkopuolelta tullut uskoo sen, mitä paikallinen taksikuski kertoo matkalla lentokentältä hotellille", väittää Halonen. Haastattelun aiheena on Halosen väitöstutkimus aluekehityksen ja maineen yhteydestä.

Halonen sanoo maineella olevan suuri merkitys paikkakuntien kehitykselle ja kilpailukyvylle. Varsinkaan hyvä maine ei synnyt hetkessä vaan se rakentuu - ja sitä voidaan rakentaa - pitkän ajan  kuluessa.

Paras tapa parantaa kunnan mainetta on parantaa kunnan todellisuutta! Se tarkoittaa, että on huolehdittava perusasioista eli päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta ja vanhusenhoidosta.

Yhteisöllisyys on yksi maineen kivijaloista. Ei pidä unohtaa sen merkitystä. "Elleivät kuntalaiset itse usko oman paikkakkuntansa olevan hyvä, eivät sitä usko muutkaan."

Halosen mielestä kuntien ei kannata tavoitella yrittäjä- tai muuta erityismainetta paikkakunnan asukkaiden palveluiden kustannuksella.

Hänen mielestään tulevaisuuden kunnassa korostuu elinvoima, jonka maine jalostaa vetovoimaksi.

Kuntalaiset ovat oman tarinansa tekijöitä ja tulkkeja. Se antaa kunnalle voiman toteuttaa strategiaansa ja synnyttää vetovoimaisen maineen.

Hyviä ajatuksia huomioon otettavaksi ja toteutettavaksi. Niissä on ainesta myös ensi kevään kuntavaaleja ajatellen ehdokkaille ja puolueille.

****

Kuntalehti on hyvä lehti. Vaikka se on tarkoitettu lähinnä kuntien johtaville työntekijöille ja  luottamushenkilöille, siinä käsitellään kuntalaisten kannalta tärkeitä ja kiinnostavia asioita havainnollisella ja tietoa lisäävällä tavalla. Sotet sun muut avautuvat paremmin ja ehkä enemmän ruohonjuuritasoa ajatellen kuin vaikkapa Hesarin ministeriötasolähtöisissä jutuissa.