Kunnanvaltuusto 31.5.2017

Kiitin tänään suurimman valtuustoryhmän puheenjohtajan ominaisuudessa yhteistyötahoja vanhan valtuuston viimeisessä kokouksessa. Puheet eivät ole parhaimmillaan luettuina, mutta liitän alle kuitenkin pitämäni puheen:

Olemme päättämässä sikäli historiallista valtuustokautta, että olemme työskennelleet liki neljä ja puoli vuotta normaalin neljän sijasta.

Haluan koko valtuuston, kaikkien valtuutettujen ja valtuustoryhmien puolesta kiittää puheenjohtajaamme ja koko puheenjohtajistoa. Sinä Petri olet ohjannut työskentelyämme päättäväisesti, mutta huumoria unohtamatta. Olemme pysyneet muodollisesti oikealla tiellä. Johtamisesi on ollut luontevaa ja hyvää ilmapiiriä rakentavaa. Kiitos siitä ja toivotamme kaikkea hyvää elämääsi tämän pitkän jakson jälkeenkin.

Valtuuston puolesta kiitän myös kunnanjohtajaa, koko johtoryhmää ja kunnan henkilökuntaa. Olette valmistelleet valtuuston päätettäväksi tulevia asioita ja tehneet runsaasti pyytämiämme selvityksiä. Työtä on ollut paljon ja välillä on tullut kiire, mutta uskon, että se kaikki on tehty kuntalaisten parhaaksi.

Kiitän myös mediaa, joka on kunnan asioista ahkerasti viestinyt. Median tehtävä ei ole vain kertoa, mitä on päätetty, vaan kertoa myös mitä on vireillä sekä arvioida tehtyä työtä - tarvittaessa kriittisestikin. Samoin olette välittäneet kuntalaisten tuntoja meille.

Median on yksi demokratian toimivuuden kulmakivistä. Olette kuntalaisten edustajia siinä kuin me luottamushenkilötkin. Kiitos myös teille, jotka ylläpidätte sosiaalisen median kanavia. Niihin pätee se, mitä totesin mediasta yleensäkin, demokratiaa kaikki tyynni.

Kiitän myös lehteriltä tai netin välityksellä istuntojamme seuranneita. Meille on tärkeää tietää, että olette olemassa ja kuulolla.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta kiitän jokaista valtuutettua ja varavaltuutettua sekä valtuustoryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Työskentelymme on ollut rakentavaa, miellyttävääkin ja uskoakseni hyödyllistä. Olemme yhdessä tavoitelleet yhteistä hyvää. Päätökset eivät aina ole olleet yksimielisiä, mutta pitää muistaa, että demokratia toteutuu silloinkin, vaikka ratkaisut eivät ole oman kannan mukaisia.

Päättyvä valtuustokausi – kuten monet aikaisemmat ja tulevatkin – on ollut täynnä isoja ja pieniä asioita. Suurena tältä kaudelta erottuu työ kunnallisen itsehallinnon ja Nurmijärven aseman puolesta. Olemme ottaneet kantaa ympäriltä tuleviin haasteisiin. Paljon olemme rakentaneet. Meidät on myös kutsuttu kantamaan globaalia vastuuta ja olemme vastanneet kutsuun myönteisesti.
Työ talouden tasapainon sälyttämiseksi on jatkuvaa, enkä usko, että tuleva valtuustokaan siltä välttyy. Tarpeet ja toiveet tahtovat kulkea aina tulonmuodostuksen edellä.  

Monet mittarit kertovat, että nurmijärveläisten elämä on hyvässä mallissa. Toki aina on parannettavaa, mutta meillä on hyvä kunta.

Omasta ja muiden valtuustotyöskentelyn nyt päättävien puolesta haluan kiittää yhteisestä matkasta. Tämä on ollut merkittävä vaihe elämässämme.

Kiitos ja Hyvää kesää kaikille!