Nurmijärven kunnan budjetti hyväksyttiin keskiviikkona iltapäivällä noin kuuden tunnin kokouksessa (lihasoppatauon kanssa). Käsittely on tavanomaista lyhyempi ja muutoksiakin hyväksyttiin vain yksi: 1500 euroa kirjaston lasten kirjojen hankintaan korvamerkittynä.

Ryhmäpuheenvuoroista pari ajatusta: kokoomus kannattaa tiukkaa taloudenpitoa ja vastustaa verojen korottamista sekä pitää tärkeänä maan talouden ja elinkeinoelämän edellytyksistä huolehtimista.
Demarit puolestaan korostavat palvelujen tuottamista yhteiskunnan toimesta ja siihen riittävää tulorahoitusta eli verojen keruuta.
Keskustan puheenvuorosta jäi mieleen tulevan kunnan hallinto- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen, joihin on pikaisesti ryhdyttävä.
Puheenvuoroista näkyy aina myös puolueiden valtakunnallinen hallitus - oppositio -jako.

Isoksi asiaksi kokouksessa nousi Rajamäen terveysaseman uudisrakennuksen kohtalo. Suuruudeltaan se ei aivan maailmaa kääntävä asia ollut, vaikka sen ympärillä käyty media- ja muu keskustelu sekä vaikuttaminen saattoi antaa sellaisen kuvan.

Kyse ei myöskään ollut ”kyläpolitiikasta”, vaan äänten maantieteellinen jakauma Rajamäki- Klaukkala -akselilla ”lienee ollut vain sattuma”: klaukkalalaiset vastustivat, rajamäkeläiset kannattivat rakentamista.

Ryhmän puheenvuoro budjetista

Otteita pitämästäni Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorosta talousarvion käsittelyn yhteydessä:

Tulevan vuoden budjetin ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmien käsittely tapahtuu tilanteessa, jossa maan talous ei ole vieläkään kääntynyt nousuun, ja jossa on paljon epävarmuustekijöitä. Tilanne on tavallaan tuttu vuoden takaa. Tuntuu kuin olisimme olleet vastaavassa tilanteessa aikaisemminkin.

Meillä ei kuitenkaan ole syytä synkistelyyn. Maan hallitus toteuttaa ohjelmaa, jolla talous tosissaan yritetään kääntää nousuun. Sosiaali- ja terveystoimen jättiremontti, sote on kaikenlaisesta puheesta huolimatta myönteinen ja välttämätön uudistus, jolla varmistetaan hyvä hoito ja palvelu tulevina vuosikymmeninä.

Nurmijärven kunnalla on hyvä strategia, jota meidän tulee yhdessä toteuttaa: Elinvoimaa ja elämisen tilaa. Strategian mukaan kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti, päättäjien ja henkilökunnan vastuullisella yhteistyöllä.

Kunnanvaltuusto talousseminaarissa keväällä linjasimme kuntatalouden suuntaviivat lähivuosiksi: käyttömenojen kasvu saatava kuriin, velkamäärän nousu pysäytettävä muutaman vuoden kuluessa, päätettyjen isojen investointien jälkeen on painettava jarrua sillä sektorilla ja pitäydyttävä kunnallisveron korotukselta.

Vuosien 2016 ja 2017 strategisina kärkihankkeina mainitaan työttömyyden kasvun hallinta kunnan käytettävissä olevilla toimilla, asukkaiden ja yhdistysten osallisuuden edistäminen sekä tuo kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Ruuhkat tuottavat haittaa ja tuskaa nurmijärveläisille. Kun Nurmijärvi pyrkii täyttämään velvoitteensa maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä valtiovallan kanssa solmittavan Mal-sopimuksen mukaisesti, valtio ei niin ole tehnyt!
Nyt pitäisi velvoittaa myös valtio hoitamaan lupauksensa Klaukkalan ohikulkutien ja muiden liikennejärjestelyjen suhteen.

Menojen kasvun hillitseminen edellyttää toimintatapojen ja prosessien virtaviivaistamista, nykyaikaisen tekniikan – esimerkiksi digitalisaation, tehokasta hyväksi käyttöä ja palveluverkon tarkastelua.

Näiden tavoitteiden hyväksi perustettiin keväällä työryhmä, jolta odotetaan tuloksia ensi vuoden alkupuolella. Kannustamme työryhmää luovuuteen ja rohkeuteen. Sitä tarvitaan myös meiltä päättäjiltä.

Uusia linjauksia kutsutaan usein leikkauksiksi ja supistuksiksi, mutta ne voivat olla myös kehittämistä ja uudenlaista ajattelua. Kehittäminen ei ole vain eurojen lisäämistä johonkin vaan erityisesti niiden suuntaamista oikein.

Palveluja voidaan ja kannattaa tuottaa monella tavalla. Siten voidaan kierrättää hyviä käytäntöjä ja pitää kustannukset kurissa. Joskus kannattaa teettää hallintopuolenkin työ ulkopuolisella toimijalla, jonne on keskitetty ammattitaitoa.

Alijäämä on käsissämme olevassa talousarvioehdotuksessa 5.7 miljoonaa euroa. Se on hieman enemmän kuin kuluvan vuoden arvio ja enemmän kuin kaksinkertainen vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden. Myös suunnitteluvuodet ovat miinuksella. Investoinnit jatkuvat vielä korkealla tasolla. Henkilöstön määrä kääntyy suunnitelman perusteella lievään laskuun lähivuosina.

Lainakannan kasvussa näkyy yhteenveto näistä luvuista. Lainamäärä per asukas oli viime tilinpäätöksessä 2196 e, sen arvioidaan nousevan 2400 euroon, ensi vuonna 3100 euroon ja suunnittelukaudella liikelaitokset mukaan ottaen yli 4000 euron.

On siis tehtävä isoja päätöksiä ja saatava käänne aikaiseksi. Kyse on johtamisesta Hyvästä johtamisesta hyötyvät sekä työntekijät että kuntalaiset, huonon johtamisen suhteen käy päinvastoin.

Rajamäen terveysaseman uudisrakennuksen suhteen ryhmässämme on kahta kantaa. Osa kannattaa kunnanhallituksen esitystä terveysaseman rakentamisen aloittamisesta. Perusteina on terveysaseman tarve. Katsotaan myös että rakentamisesta päätettiin jo viime vuonna, jonka jälkeen ei merkittäviä muutoksia ole tapahtunut, sekä että hankkeen toteuttaminen on jo pitkällä.

Toisen kannan mukaan rakentamisen aloittaminen tulisi siirtää vuodella, jotta nähdään sote-uudistuksen vaikutus paikallistasolla. Näin ei otettaisi riskiä, että tilat saattaisivat jäädä tyhjilleen. Rajamäen terveyspalvelujen lopettamista tämäkään ehdotus ei sisällä.

Klaukkalan Viirinlaakson ja ylipäätään Klaukkalan alueen tiehankkeiden rakentamista puollamme kunnanhallituksen esittämässä muodossa eli niiden jatkamista vaiheittain.

Ratkaisevan pelastuksen miinusmerkkiseen kehitykseen voi tuoda lopulta vain kansantalouden käänne parempaan. Sen vuoksi emme kannata verotuksen kiristämistä. Se on myös maan hallituksen periaatteena. On tehtävä työtä, että muutaman vuoden kuluttua pääsisimme helpommalla.”